Alles begint met begrip

NIEUWE didactische aanpak voor begrijpend lezen

Het probleem

Leerlingen hebben moeite met begrijpend lezen. Er komt tijdens toetsen niet uit wat er in zit. 

Het achterhalen van de oorzaak is complex en tijdrovend. 

Goed modelen en passende instructie geven door de leekracht gaat niet vanzelf.

De oplossing: grip op begrip

Grip op begrip met de nieuwe didactiek van Onderwijs2Go.

Tekstbegrip is visueel en inzichtelijk gemaakt in het pijlenmodel BEGRIP.

Onderwijs2Go biedt de online masterclass ‘grip op begrip’ voor leerkrachten in het basisonderwijs. 

Resultaat

Leerkrachten modelen beter en ze leggen beter uit.

Leerkrachten hebben meer mogelijkheden om visueel ingestelde leerlingen vooruit te helpen.

Leerkrachten hebben invloed op de toetsresultaten van leerlingen. De leerkracht doet er toe!

Pijlenmodel BEGRIP

voor begrijpend luisteren en spreken, begrijpend lezen en studeren

Onderwijs2Go geeft de leerkracht de tools in handen.

1 model toepasbaar op begrijpend lezen, zaakvakken, allerlei situaties, online en offline communicatie.

Nieuwe didactiek begrijpend lezen

Het pijlenmodel BEGRIP heeft veel dimensies en toepassingsmodelijkheden.

Urgent

Het niveau van begrijpend lezen in het basis- en voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren zichtbaar gedaald. Leerlingen trekken te snel conclusies en hebben moeite met vragen beantwoorden. 

Onderwijs2Go heeft ontdekt waar dat door komt. Het kan echt anders!

Verrijkend en uitdagend

Het pijlenmodel BEGRIP van Onderwijs2Go is een verrijking voor het onderwijs. Deze vernieuwde didactische aanpak laat leerlingen tekstverbanden visueel ervaren. En het sluit aan bij de behoefte van leerlingen om probleemoplossend te denken. 

Begrip is de fundering om alles in het leven goed te begrijpen. 

Inzichtelijk

Speurend lezen, alle vragen en antwoorden op een vaste plaats. Tekstverbanden inzichtelijk. Aandacht voor alle aspecten van begrijpend lezen. 

De leerkracht modelt en coacht, waardoor de leerlingen echt relaties leggen en goed vragen beantwoorden. Op weg naar eigen regie.

De meerwaarde van het pijlenmodel BEGRIP

Leerlingen maken veel soorten fouten tijdens het begrijpend lezen. Ze worden overspoeld door informatie, waarbij ze niet weten wat ze ermee moeten doen.

De oorzaken van de fouten zijn NU bekend! En daarom ziet het pijlenmodel BEGRIP er op een bepaalde manier uit. Leerlingen hebben behoefte aan grip op begrip.

Lees meer over hoe het begon, de analyse, het omslagpunt en de resultaten!

lees meer
De masterclass ‘grip op begrip’

Vraag de demo aan

Eigen regie

Op eigen locatie, op eigen gekozen tijd volg je de online masterclass. 

Lesstof eenvoudig herhalen, alles blijft voor jou beschikbaar.

Inhoud

Doelen om de begripsontwikkeling te stimuleren. Didactische uitleg om goed les te geven.  Alle gemaakte fouten bij leerlingen inzichtelijk. Interventies op maat. Lesmodel.

En nog veel meer om jou kennis te geven over de begripsontwikkeling.

Awareness en empowerment

De online masterclass bestaat uit modules met lessen om de begripsontwikkeling te stimuleren. 

De leerkracht vergroot kennis en vaardigheden met filmpjes, uitleg, schema’s, voorbeelden, foto’s, stappenplannen en opdrachten doen.

Teamwork

Vanaf peuter-/kleuterleeftijd tot jong volwassen leeftijd, kleine of grote cognitieve capaciteit, NL of NT2. Iedereen kan groeien  in de begripsontwikkeling!

Alle professionals (samen met ouders) werken als team samen om de begripsontwikkeling te stimuleren bij leerlingen.

Neem contact op! Het kost maar een minuutje.

Referenties

Dit is wat klanten zeggen:

lees meer

Na 5 sessies begonnen de leerlingen vol goede moed aan de CITO midden-groep 8 toets van begrijpend lezen, en de verwachting dat ze beter zouden scoren is uitgekomen.

Intern begeleidster

Basisonderwijs

Op een duidelijke wijze heeft Terena aangegeven waar kinderen tegenaan lopen bij begrijpend lezen en waarom zoveel kinderen hier moeite mee hebben. Terena heeft een instrument ontwikkeld dat helpt.

Claudia

RT/Mediator

Ik heb geleerd om op een nieuwe, betere manier samenvattingen te maken.

Hoogbegaafde leerling

Voortgezet onderwijs

Onderwijs2Go geeft

leerkrachten grip op begrip, en daardoor leerlingen grip op begrip.

Met de online masterclass stimuleert de leerkracht optimaal de begripsontwikkeling van de leerlingen.

vraag de demo aan
De leerkracht doet er toe om de begripsontwikkeling te stimuleren, geef de leerling grip op begrip!

Onderwijs2Go helpt jou met grip op begrip geven.

Neem contact op en vraag de demo aan om een stukje van de masterclass te volgen.

Aantal leerkrachten, IB en directie

16 (2 scholen)

Aantal leerlingen

<200

Aantal RT/mediërend leren

9

Aantal ouders (didactisch ouderbetrokkenheid)

26 

Over mij

Ik ben Terena Spijker-Kroon

Van beroep ben ik leerkracht, waarbij ik veel ervaring heb opgedaan in het regulier onderwijs (inclusief NT2), ZML-begeleiding (groep en individueel), dyslexiebegeleiding en hoogbegaafde leerlingen begeleiden. Daarnaast heb ik ervaring opgedaan met copingstrategieën.

In de loop van de jaren heb ik meerdere trainingen gegeven over mijn begeleiding in de spraak-, taal-, lees- en schrijfontwikkeling. 

Ook ben ik 2 jaar bij een onderwijsvernieuwer betrokken geweest bij leren leren en begrijpend lezen in het basisonderwijs.

Tijdens een zomervakantie kreeg ik nieuwe inzichten over de wetmatigheid van begrip. Die inzichten hebben geleid tot het pijlenmodel BEGRIP. Het heeft mij erg gemotiveerd om leerlingen daarmee vooruit te helpen in de begripsontwikkeling, waarna zij hogere begrijpend lezen toetsresultaten behaalden. Nog enthousiaster werd ik toen een hele school betere cito-resultaten behaalde door mijn teamtraining en het pijlenmodel BEGRIP met uitleg.

Het is mijn missie om meer leerlingen grip te geven op mondelinge en schriftelijke communicatie en grip op ervaringen. Om meer leerlingen te laten groeien in de begripsontwikkeling heb ik een online masterclass gemaakt. Deze masterclass gaat over de wetmatighheid van begrip, mijn gegeven begeleiding en teamtraining. Ik wil leerkrachten helpen om leerlingen grip op begrip te geven.

Daarom empower ik leerkrachten en andere onderwijsprofessionals om hun leerlingen te bereiken. Wanneer de leerkracht hoort/ziet bij de leerlingen: “Oh, nu snap ik het!” dan is er grip op begrip. Dan is er weer een stap gezet in de begripsontwikkeling. Dat meemaken is euforisch voor de leerkracht en leerling. En daar zit ik mij voor in!

Terena Spijker-Kroon

Eigenaar Onderwijs2Go
Specialist Begripsontwikkeling

Contact

Onderwijs2Go

Terena Spijker-Kroon, Hanekampstraat 54, 3451 HB Vleuten

KvK Utrecht 30193529

Wil je de demo aanvragen, meedoen met de masterclass of een vraag stellen? 

Vul het contact formulier in, ik probeer zo snel mogelijk te reageren.

Met dank aan:

De Hogeschool van Utrecht – creatieve industrie.

Rikesh Kisoensingh (ICT en bedrijfsvoering), Lisan van der Linden (communicatie en multimedia design), Janine Schellevis (communicatie en multimedia design) en Gerben van den Hoof (communicatie manager en journalistiek) voor hun inzet tijdens de challenge week najaar 2018 ‘creatieve industrie’ van de Hogeschool van Utrecht. En Bert Kroon (ICT).

Onderwijs2Go is Rikesh Kisoensingh (ICT en bedrijfsvoering) extra erkentelijk voor zijn studiekeus om in de maand januari 2019 verdiepende hulp en adviezen te geven aan Ondewijs2Go. Door zijn inzet zijn de bedrijfsprocessen in combinatie met ICT geoptimaliseerd en uitgebreid. 

Onderwijs2Go beveelt hem / hen van harte aan.

Onderwijs2Go – alles begint met begrip.

error: kopiëren is niet toegestaan