Alles begint met begrip

De kwaliteitsverbetering voor begrijpend lezen

Ontdekking: de wetmatigheid van begrip!

Nieuwe didactiek zorgt ervoor dat leerlingen beter begrijpen wat ze horen en lezen.

Probleem: instructie en lessstof komen
niet goed over 

Ben jij leerkracht?

Ervaar je dat leerlingen jouw instructie en de lesstof uit de methode van begrijpend lezen niet goed begrijpen?

Heb jij daardoor last van tegenvallende resultaten?

Heel naar als je geen grip hebt op het beklijven van instructie en de lesstof. Beangstigend als je er geen invloed op uit weet te oefenen.

Want resultaten bepalen waar de leerling uiteindelijk naar toe uitstroomt. Leerlingen en jij willen goede resulaten zien. Net als ouders, het team en de onderwijsinspectie.

Oplossing: kwaliteitsverbetering

Stel je voor dat jij inzicht hebt in de oorzaken van de tegenvallende resultaten. Stel je voor dat jij weet hoe je heel gericht je onderwijs gaat verbeteren.

Onderwijs2Go biedt jou een unieke fouten-analyse.
Wil je tijd besparen, dan kies je voor een advies op maat erbij.

Ondertussen leer je leerlingen informatie systematisch en logisch ordenen met het pijlenmodel BEGRIP. Tekstverbanden hangen namelijk met elkaar samen.
Jij groeit in kennis en vaardigheden met de online training BEGRIP.

Begrijpend lezen breder inbedden in je onderwijsaanbod? Dat doe je met de motivaktie-poster.

Jij oefent invloed uit. Grip op begrip!

Resultaat: invloed uitoefenen helpt.

Jij leert leerlingen goed begrijpend lezen aan.
En je voorkomt onnodige fouten.

Groter effect als je het
pijlenmodel BEGRIP op andere lesmomenten ook toepast.

Teambreed inzetten levert zelfs langduriger effect op, 8 jaar lang investeer je als team in je leerlingen.

Door het vaste denkkader van het pijlenmodel BEGRIP aan te bieden van jong tot oud zijn leerlingen zich beter bewust van de aangeboden instructie en lesstof.

Dat werpt vruchten af: hogere toetsresultaten! Jij tevreden samen met leerlingen, ouders, team en onderwijsinspectie.

Neem contact op. Gun jezelf inzicht in de begripsfouten die jouw leerlingen maken en leer invloed uitoefenen.

Lees snel verder op deze homepage.

Pijlenmodel BEGRIP

Invloed op begrijpend luisteren en spreken, 
begrijpend lezen,  samenwerken en studeren.

Onderwijs2Go ondersteunt de leerkracht!

1 model toepasbaar op begrijpend lezen, zaakvakken, allerlei situaties, online en offline communicatie.

Pijlenmodel BEGRIP:
visueel en gestructureerd all-in-one model.

Vastgelegd bij de notars en BOIP.

De beste fouten-analyse leidt tot maximale beïnvloeding.

26 mogelijk fouten tijdens het begrijpend lezen, 26 opties om te verbeteren!

Elke (denk)fout tijdens begrijpend lezen is bekend! En daarom ziet het pijlenmodel BEGRIP er op een bepaalde manier uit. Leerlingen hebben behoefte aan grip op begrip. JIj leert de wetmatigheid van begrip met alle verbeterpunten tijdens de online training.

Lees meer over hoe het pijlenmodel BEGRIP begon, de analyse, het omslagpunt en de resultaten!

lees meer
Wil jij dat de leerling grip heeft op mondelinge en schriftelijke communicatie? Wil jij invloed hebben op de toetsresultaten?

Wil jij stappen vooruit zetten?

Neem contact op via het contactformulier.

Onderwijs2Go helpt jou verder met invloed uitoefenen.

Het aanbod van Onderwijs2Go staat hieronder.

Eigen regie over je kwaliteitsverbetering, stel je eigen pakket samen.

1. Fouten-analyse

Unieke fouten-analyse. Onderwijs2Go heeft een eigen analyse programma geschreven.

Onderwijs2Go analyseert methode-onafhankelijke toetsvragen en antwoorden van leerlingen. 

Jij levert geanonimiseerd aan welke antwoorden de leerlingen hebben gegeven.

Vervolgens krijg jij een rapportage van jouw groep, maar ook van jouw individuele leerlingen.

Zo krijg je inzicht in waarom je toetsresultaten tegenvallen.

2. Persoonlijk advies op maat

(alleen mogelijk in combinatie met de fouten-analyse)

Wil je graag persoonlijk advies op maat bij jouw groep en individuele leerlingen?

Het advies is gericht op de onderdelen in het pijlenmodel BEGRIP.

Daardoor ben je je meer bewust van waar je invloed op moet uit gaan oefenen.

Wil je inhoudelijk weten hoe het pijlenmodel werkt, volg dan de online training BEGRIP erbij.

3. Online training BEGRIP

Wil je aan de slag met de persoonlijke adviezen, maar je weet niet goed hoe je dat concreet moet doen? Wil je met name leren wat je direct nodig hebt in de praktijk?

Of wil je in het algemeen je kennis en vaardigheden op het gebied van begrijpend lezen vergroten? 

Doe dan de online training BEGRIP.

Online training over het pijlenmodel BEGRIP en alles wat met begrijpend lezen te maken heeft. Elke gemaakte fout door leerlingen staat beschreven en je leert hoe je invloed uitoefent.

Inclusief het digitale spiekboek BEGRIP wat jij aan leerlingen modelt.

Jij vergroot je kennis en vaardigheden met filmpjes, uitleg, schema’s, voorbeelden, foto’s, stappenplannen en opdrachten doen.

4. Teamtraining

Het beste resultaat wordt behaald als een heel team samenwerkt om vanaf groep 1 tot 8 het begrijpend luisteren en lezen te optimaliseren.

Samen met je team ervaar je hoe het is om te werken met het pijlenmodel BEGRIP.

Lever je als team vooraf een paar leesteksten aan, dan leer je tijdens de teamtraining via voordoen, samendoen, zelfstandig doen.

2 bijeenkomsten, waarbij je in alle veiligheid aangeeft waar je tegenaan loopt en je leert hoe je dat oplost. Met je team maximale invloed uitoefenen op de gezamenlijke toetsresultaten.

De teamtraining is inclusief de online training, dus er zit zelfstudie bij.

5. Coaching

Onderwijs2Go geeft coaching aan jou als jij er echt voor wilt gaan, maar nog een steuntje in de rug nodig hebt na het volgen van de online training.

Samen kijken we naar je onderwijsaanbod en de gemaakte fouten door leerlingen. Je leert tijdens de persoonlijke coaching de volgende stappen te zetten om invloed uit te oefenen.

6. Masterclass ‘Invloed uitoefenen op samenwerken’

Wil jij met je team invloed uitoefenen op de competentie ‘samenwerken’?  Wil je leerlingen leren hoe ze goed samenwerken, zodat de resultaten van praktijkopdrachten omhoog gaan?

Vraag dan de masterclass op locatie aan.

Je krijgt met je team inzicht in de problemen, oorzaken en de gevolgen bij samenwerken.   
Je krijgt een format bij het pijlenmodel BEGRIP. Zo werk je ondertussen ook aan het verbeteren van je pedagogisch klimaat.

Geschikt voor basisonderwijs én voortgezet onderwijs!

7. MotiVAKtie poster

Wil je begrijpend lezen verder inbedden in projecten? Wil je daarmee je onderwijsaanbod aantrekkelijker maken voor leerlingen?

Onderwijs2Go heeft een poster samengesteld. Systematisch stel je je project samen en wordt begrijpend lezen verbonden aan een diversiteit van werkvormen. 

Alle mogelijke opties in 1 overzicht, jij maakt je eigen keus, of bepaald samen met de leerlingen het onderwijs. Eigen regie. Grotere motivatie bij leerlingen.

Jij doet ertoe als leerkracht, jij hebt invloed op het leerproces van de leerlingen.

Laat je keuze weten.

Met Onderwijs2Go zet jij de volgende stap op weg naar kwaliteitsverbetering. Grip op begrip. Jij, als leerkracht, doet ertoe. Jij hebt invloed op de leerlingen!

Vraag de offerte aan via het contactformulier.

Referenties

Ervaringen hoe begripsbeïnvloeding helpt:

lees meer

Na 5 sessies begonnen de leerlingen vol goede moed aan de CITO midden-groep 8 toets van begrijpend lezen, en de verwachting dat ze beter zouden scoren is uitgekomen.

Intern begeleidster

Basisonderwijs

Op een duidelijke wijze heeft Terena aangegeven waar kinderen tegenaan lopen bij begrijpend lezen en waarom zoveel kinderen hier moeite mee hebben. Terena heeft een instrument ontwikkeld dat helpt.

Claudia

RT/Mediator

Tekst anders begrijpen, in stukken knippen, denken in probleem-oorzaak-gevolg-oplossing, intoneren (bij signaalwoorden)….

….ga ik gelijk mee aan de slag!

Wietske

Leerkracht groep 5/6

Over mij – Terena Spijker-Kroon

Eigenaar Onderwijs2Go.
Analist en specialist begripsontwikkeling.

De reden van mijn passie

Ik ben een fouten-analist in hart en nieren. Ik ben altijd op zoek naar oplossingen en werk daarin samen met anderen om de oplossing te realiseren. Ik breng daardoor ontwikkeling op gang, die niemand voor mogelijk had gezien. Dat is mijn talent.

Zelf heb ik behoefte gehad aan grip op begrip vanuit christelijk oogpunt. Ik ontdekte de wetmatigheid van begrip, waarbij ik tekstverbanden visueel kon maken en in verband met elkaar stonden.

Maar door wat ik zag en hoorde in het basis- en voortgezetonderwijs, ben ik gaan doorontwikkelen.

Want leerlingen lezen onnauwkeurig, doen aan tekstenplukkerij, inlegkunde, eigen mening vooraf al geven en te snelle conclusies trekken.

Leerkrachten hebben eerlijk aangegeven dat ze zelf niet goed geleerd hebben hoe begrijpend lezen werkt.

De methodes zijn niet toereikend om teksten goed te doorgronden.

Het gevolg is dus dat leerlingen niet goed in gesprek gaan met de schrijver en niet weet waar de tekst over gaat.

Misverstanden tijdens het lezen van een tekst leiden tot lagere resultaten. En veel ouders zijn bezorgd.

Dat raakt mij. Ik wil dat leerlingen de kansen krijgen die ze verdienen.

Om het pijlenmodel BEGRIP tot een schoolbrede didactische aanpak te maken, ben ik een jaar van ontwikkelen en uitproberen ingegaan.

Dat heeft een zeer positief effect gehad op de begrijpend lezen toetsresultaten van de pilotschool.
Daarom heb ik de online training BEGRIP gemaakt. Kennis en vaardigheden zijn nu voor jou beschikbaar!

Ik vind het super gaaf als jouw leerlingen betere resultaten behalen, omdat jij er invloed op hebt.

Alles begint met begrip!

Leer leerlingen logisch redeneren met het pijlenmodel BEGRIP!
Begrijpend lezen met een visueel overzicht. Geef inzicht in communicatie. 

Hier ga ik voor

Ruim 20 jaar onderwijservaring 

– leerkracht regulier onderwijs (incl NT2)
– leerkracht dovenonderwijs (peuter- en ZML- groep)
– ZZP-leerkracht individuele begeleiding van  ZML-leerlingen met Downsyndroom, autisme, selectief mutisme
– begeleiding adhd, dyslexie en hoogbegaafdheid
– training over taaltontwikkeling aan onderwijsprofessionals en ouders
– procesbegeleider leren leren groep 5-8
– procesbegeleider innovatie begrijpend lezen groep 5-8
– mijn eigen lean-start-up Onderwijs2Go

Onderwijs2Go helpt jou en je team.

Mijn visie

Iedereen kan groeien in de begripsontwikkeling, Van jong tot oud, kleine of grote cognitieve capaciteit.

Jij hebt invloed op jouw leerlingen.
Jij doet ertoe! Jij verdient ondersteuning en waardering.

Meer kennis en vaardigheden, meer inzicht bij jou. Dat leidt tot meer grip op begrip bij de leerlingen.

Kies voor Onderwijs2Go.

Mijn missie 

Jou bewust maken dat je moet leren van de fouten van leerlingen.

Jij bent degene die leerlingen inzicht geeft in begrijpend lezen met pijlenmodel BEGRIP.

Met de online training geef je jouw leerlingen grip op mondelinge en schriftelijke communicatie en grip op ervaringen. Zo krijgen meer leerlingen meer kansen voor de toekomst.

Betere resultaten samen met Onderwijs2Go.

Onderwijs2Go op social media

Met dank aan:

De Hogeschool van Utrecht – creatieve industrie.

Rikesh Kisoensingh (ICT en bedrijfsvoering), Lisan van der Linden (communicatie en multimedia design), Janine Schellevis (communicatie en multimedia design) en Gerben van den Hoof (communicatie manager en journalistiek) voor hun inzet tijdens de challenge week najaar 2018 ‘creatieve industrie’ van de Hogeschool van Utrecht. En Bert Kroon (ICT).

Onderwijs2Go is Rikesh Kisoensingh (ICT en bedrijfsvoering) extra erkentelijk voor zijn studiekeus om in de maand januari 2019 verdiepende hulp en adviezen te geven aan Ondewijs2Go. Door zijn inzet zijn de bedrijfsprocessen in combinatie met ICT geoptimaliseerd en uitgebreid. 

Onderwijs2Go beveelt hem / hen van harte aan.

error: kopiëren is niet toegestaan