contact@onderwijs2go.nl

Open de wereld,
versterk de leesvaardigheid

Inzicht - Inlevingsvermogen - Invloed

Basisschoolteams

Samen met je team ben je goed in je vak. Het is jullie grootste uitdagingen om leerlingen tekstbegrip aan te leren. 

Jullie verlangen ernaar om boven de lesstof te staan en je eigen leerkrachtvaardigheden te versterken, zodat je leerlingen doelbewust vooruit helpt in hun ontwikkeling.

Remedial Teacher

Het is jouw passie om leerlingen het steuntje in de rug te geven, zodat ze mee blijven komen op school.

Je wens is om leerlingen inzicht in teksten te geven en hen doelbewust vooruit helpt.

Sterk BEGRIP is de nieuwe didactiek
voor Begrijpend Lezen

Onderwijs2Go helpt jullie/jou verder met STERK BEGRIP

Pijlenmodel BEGRIP

Samen met je leerlingen krijg je zicht
op alle aspecten van begrijpend lezen.

1 model waarbij tekstverbanden logisch met elkaar samenhangen, 16 categorieën van begrijpend lezen, 33 basisvragen. Het model ondervangt minstens 26 denkfouten.

Pijlenmodel BEGRIP >

Sterk BEGRIP

Alles wat je als leerkracht moet weten
om leerlingen leesvaardiger te maken.

Sterk BEGRIP heeft 7 speerpunten.
De 16 categorieën van het pijlenmodel BEGRIP zijn overal doorheen verweven om de leesvaardigheid en leesmotivatie te versterken. 

Sterk BEGRIP >

Je zoekt een sterke visie op begrijpend lezen
als communicatie – middel
 
Ik help onderwijsprofessionals met versterken
van hun vakdidactiek ‘begrijpend lezen’,
zodat ze hun leerlingen doelbewust vooruit helpen in leesvaardigheid

Je wilt leerlingen vooruithelpen met:
inzicht in de tekst en situatie,
inlevingsvermogen in de schrijver en de personen,
invloed in de samenleving.

Ik help je boven de lesstof te staan.
Sterk BEGRIP is de combinatie tussen vakdidactiek,
een logisch model en ‘meten is weten’.

Sterk BEGRIP is de sleutel om de wereld te openen voor leerlingen.

Dit zeggen leerlingen over Onderwijs2Go

Leer anderen aan wat je mij aanleerde. Ik denk nu in verbanden.

leerling VWO3

Ik begrijp teksten nu beter en kan het beter onthouden.

leerling groep 8

Mag ik een pijlenmodel BEGRIP op mijn tafel?

leerling groep 8

Nu snap ik het!
(na het maken van een toets) 

leerling groep 7

Terena Spijker-Kroon, leerkracht van origine en initiatiefneemster van Onderwijs2Go. Ze is opleider, methodemaker en ervaringsdeskundige. Ze investeert in de professionaliteit van de leerkracht door middel van scholing, aandacht voor leerlingzorg/-ondersteuning en leermiddelen.

Tekstbegrip ontstaat door een andere bril op te zetten.
Stap in de schoenen van de schrijver.

Ik geloof dat de leesvaardigheid van leerlingen vergroot wanneer leerkrachten zelf sterk zijn in begrijpend lezen. Doelbewust leerlingen aansturen is krachtig.

Daarom investeer ik in overtuigingen, kennis en vaardigheden van leerkrachten. Zij geven leerlingen grip op begrip. 

Neem vrijblijvend contact op

Dit zeggen onderwijsprofessionals over Onderwijs2Go

Lees meer

Na 5 sessies begonnen de leerlingen vol goede moed aan de CITO middengroep 8 toets van begrijpend lezen.
De verwachting dat ze beter zouden scoren is uitgekomen.

Intern begeleidster
Basisschool de Horizon

Op duidelijke wijze heeft Terena aangegeven waar kinderen tegenaan lopen bij begrijpend lezen en waarom ze hier moeite mee hebben. Terena heeft een instrument ontwikkeld dat helpt.

Claudia 
RT/Mediator

Mooi model.
Prettige manier van aanspreken. Stapsgewjis aanbieden. Waanzinnig uitgebreide website. Gaaf dat je dit ontwikkeld hebt.
Duidelijk, ook doen.

Leerkrachten
Basisschool Timotheus

We zijn ons nu heel bewust hoe we onze leerlingen een tekst kunnen laten begrijpen. 
De collega’s bekwamen zich.

Jacqueline, Intern Begeleidster
van De Nieuwe Wiel en Timotheus

Ik heb je filmpjes gezien. Dank je wel. Het helpt me om je eerdere adviezen nog wat beter te gebruiken.

Rogier, vader van
leerling uit groep 7

Dit is een ondersteuning / aanvulling op de door mij gekozen manier van aanpak (voor bijlessen/leren van huiswerk).

Marianne, directeur
Huiswerk Instituut Tiel

Onderwijs2Go heeft o.a. input gegeven aan:

error: kopiëren is niet toegestaan