Nieuwe didactische aanpak voor begripsontwikkeling

(begrijpend luisteren, begrijpend lezen, studerend lezen (leren leren), toetsen maken en sociale zelfredzaamheid)

Ben je onderwijsprofessional met passie voor het vak en hart voor leerlingen?

Worstel je met tegenvallende resultaten bij begrijpend/studerend lezen, terwijl de leerlingen en jij je zo hard inzetten? Zie je ook dat je strategieën aanbiedt, maar dat er een gat zit tussen het beantwoorden van begripsvragen in de methode-toetsen en de niet-gebonden landelijke toetsen? En heb je moeite met het ontdekken wáárom de toets resultaten minder hoog zijn dan gewenst? Twijfel je of je zelf de techniek van het begrijpend lezen goed onder de knie hebt, omdat het zo complex is? Heb je moeite om leerlingen gemotiveerd te krijgen voor begrijpend lezen?

Dat is vervelend, het maakt je onzeker en het levert werkstress op. Werkstress, omdat jij niet kunt verklaren waarom de resultaten zo laag zijn en hoe een passende aanpak gegeven moet worden aan de leerlingen. Je voelt je verantwoordelijk richting leerlingen, ouders en schoolleiding.

Onderwijs2Go heeft een revolutionaire wetmatigheid ontdekt in begrijpend lezen. Hierdoor is het urgenter, actueler en visueel/realistischer om begrip uit te leggen en aan te leren. Daarom is een nieuwe didactische aanpak ontwikkeld om aan jou door te geven: 'Pijlenmodel BEGRIP' met een bijbehorend Spiekboek en handleiding. Deze aanpak maakt begrip visueel en inzichtelijk. Het denkkader is universeel toepasbaar. Vragen en antwoorden hebben een vaste plek met bijbehorende signaalwoorden. Met een training over alle bouwstenen van de begripsontwikkeling krijg jij nieuwe kennis en competenties aangeleerd. 

Je leert ontdekken waarom het leerlingen niet lukt om betere resultaten te halen. Je leert alle (!) fouten zien die leerlingen maken tijdens het doornemen van leerstof, het lezen van een (toets)tekst en beantwoorden van vragen. Daarnaast ontdekt je dat leerlingen last hebben van toets stress en nog niet in staat zijn om goede vragen aan de tekst te stellen om zo de tekst te begrijpen (terwijl dit wel verondersteld wordt).

Daarom leer je hoe je goede instructie en verlengde instructie op maat geeft over begrijpend lezen, waardoor je de begripsontwikkeling stimuleert. Door het inzicht in alle didactische bouwstenen weet jij hoe de lesstof modelt, zodat leerlingen minder fouten maken. Je geeft de leerlingen een vast denkkader mee als kapstok. Zo geven ze beter antwoorden tijdens een toets. Je gebruikt de didactische aanpak goed vakoverstijgend en ter ondersteuning van de huidige begrijpend lezen methodes. 

Door jouw voorbeeld en instructie gaan leerlingen goede begripsvragen aan de tekst stellen en begrijpen ze wat ze lezen. Jij helpt leerlingen om toets vragen beter te beantwoorden. Jij hebt als onderwijsprofessional invloed op de resultaten. Jij vermindert faalangst bij leerlingen en het uit verband trekken van teksten/misverstanden, omdat ze een verbetert begrip hebben. Leerlingen worden daardoor gemotiveerder. Zo sta jij rustig en zelfverzekerd met voldoening voor de klas.

Jij geeft een way-of-thinking mee aan leerlingen voor hun hele leven. De denkstructuur van het pijlenmodel BEGRIP geeft een leven lang grip op mondelinge en schriftelijke communicatie en is ook effectief in te zetten bij sociale en maatschappelijke vraagstukken.

Vraag informatie aan voor de training

"Op een duidelijke wijze heeft Terena aangegeven waar kinderen tegenaan lopen tijdens Begrijpend Lezen. En waarom zoveel kinderen hier moeite mee hebben. Terena heeft een instrument ontwikkeld dat helpt." - Mediator

"De tegenzin in begrijpend lezen sloeg al snel om in nieuwsgierigheid bij de kinderen om op een andere manier te kijken naar een tekst." - Intern Begeleider

"De oplossing van Onderwijs2Go was het pijlenmodel. De kinderen gebruikten dit stappenplan hoe je een tekst moest aanpakken. Alles wat ze zelf vooraf al wisten, parkeerden ze nu in hun hoofd. Ze lazen daardoor eerst goed wat er stond en zochten altijd het antwoord terug in de tekst.
De resultaten waren aanzienlijk beter. Kinderen zochten dus de antwoorden in de tekst en maakten hierdoor minder fouten." - Leerkracht groep 8

Stel je voor...hoe jij aan je leerlingen inzicht geeft in de bouwstenen van begripsontwikkeling.

Stel je voor...hoe leerlingen grip krijgen op begrip en hun leerresultaten omhoog gaan.

Stel je toch eens voor...wat er gebeurt als jij de training volgt.

Onderwijs2Go geeft met passie alle inzichten aan jou door over begripsontwikkeling, want jij doet er toe als onderwijsprofessional!

Vraag informatie aan voor de training

De didactische aanpak 'pijlenmodel BEGRIP' (Spiekboek BEGRIP met pijlenmodel) is vastgelegd bij de notaris in Vleuten.

Het pijlenmodel BEGRIP ligt als model tegens vastgelegd bij Boip (Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom).

Deze poster mag alleen ingezet worden voor eigen gebruik en niet voor andere doeleinden. Om deze poster optimaal te benutten wordt een training geadviseerd.

Training over deze poster en het Spiekboek liggen geheel bij Onderwijs2Go. 

Ben je ouder van een zoon/dochter in de basisschool/voortgezet onderwijs leeftijd?

Maak je je zorgen over hoe jouw zoon/dochter teksten niet goed begrijpt of dat er op toetsen niet uitkomt wat erin zit?

Dan wil ik je laten weten dat er gewerkt wordt aan een 'light' versie van het Spiekboek BEGRIP met pijlenmodel, zodat jij met je zoon/dochter zelf aan de slag kunt gaan. De rol van jou als ouders is enorm belangrijk, want zo ben je echt onderwijs ondersteunend bezig.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van Onderwijs2Go, stuur dan een berichtje naar contact@onderwijs2go.nl.