Begrijpend lezen met hogere leeropbrengsten

Scholen die de leeropbrengst begrijpend lezen willen vergroten, vinden bij Onderwijs2Go training en analyse die leerkrachten en leerlingen motiveert.  

Bij Onderwijs2Go leer je de grammatica van begrijpend lezen vanuit visuele denkkaders.

Zodat leerlingen communicatie doorgronden en verbanden leggen. Waardoor de wereld open gaat en ze met inzicht de samenleving tegemoet gaan.

Checklist:

“De 7 sleutels om de resultaten van Begrijpend Lezen op topniveau te brengen – ook op jouw school”

Stuur mij de gratis checklist 7 sleutels

Ben je leerkracht, intern begeleider of schoolleider? Wil je met je team het probleem van begrijpend lezen aanpakken?

Voel jij je handelingsverlegen bij begrijpend lezen? Heb je er last van dat je instructie niet beklijft en niet voldoende resultaat oplevert? Ervaar je een gat tussen de methodetoetsen en de cito-toetsen? Mis je betrokkenheid bij leerlingen? Merk je dat ze met name hun eigen mening willen volgen? Worstel je je door de begrijpend leesles heen?

Een zeer vervelend, herkenbaar probleem. Maar ik geef jou en je team grip op begrip.

Nieuw: Sterk BEGRIP

Kwaliteitsverbetering voor begrijpend lezen. Met behulp van het pijlenmodel BEGRIP

Vastgelegd bij de notaris en BOIP vanwege de verbluffende resultaten.

Na 6 weken eerste verbeterde resultaten meetbaar.

Stel je voor wat dat voor jou en je leerlingen betekent.

* Leerlingen begrijpen wat ze leren en ze begrijpen toetsvragen, zodat ze hogere resultaten behalen.
* Leerlingen krijgen meer leesplezier.
* Leerlingen gaan van 20 minuten naar 40 minuten betrokkenheid bij de les.
* Jij geeft met zelfvertrouwen les, want je begrijpt wat je uitlegt.
* Jij krijgt zelfvertrouwen door de hogere resultaten. Zowel de ondergrens als de bovengrens bij de cito-scores gaan omhoog.

Begrijpend lezen wordt leuk wanneer je de principes begrijpt. Dat is grip op begrip.

‘Sterk BEGRIP’

Leer de grammatica van begrijpend lezen:
– Gestructureerd en visueel
– De tekst echt doorgronden
– Gericht op de schrijver begrijpen
– Deelvaardigheden overzichtelijk
– Begripsvragen geordend
– Fouten ondervangen
– Tekstverbanden vloeien uit elkaar voort
– Signaalwoorden geordend
– CITO-proof
– Klaar voor het nieuwe curriculum

Ervaar de kracht van de analyse om je instructie te versterken. Krijg inzicht in de fouten en leer wat beter kan.

Toepasbaar op:
– Begrijpend luisteren en lezen
– Zaakvakken
– Elke online en offline communicatie

Ook toepasbaar op competenties:
– Onderzoeken
– Ontwerpen
– Organiseren
– Samenwerken
– Leren leren (studeren)
– Presenteren (spreken en schrijven)

Grip op begrip
voor jou!

Inzicht

Fouten-analyse

Leer van de fouten van leerlingen en ontdek waarom de resultaten achterblijven en hoe je instructie overkomt. Vanuit de analyse geef je gerichte instructie om de resultaten te verbeteren.

Nu beschikbaar om te laten analyseren:
CITO 3.0 E3, M4, E4, M5, E5, M6, E6, M7
CITO 2.0 M7 start + M7 vervolg 2
CITO 2.0 M8 start + M8 vervolg 2
De analyse is gekoppeld aan het pijlenmodel BEGRIP.

Versterken

Instructie en interventies

Practise based evidence, alle handreikingen krijg je van mij in mijn online training. Teamworkshops en klassenbezoek zijn extra mogelijkheden.
Door je instructie te versterken zorg je voor een goede samenhang binnen het leergebied Nederlands.

Verbreden

Begrijpend lezen inbedden in projecten

Alle competenties, werkvormen en begrijpend lezen verbonden met elkaar. Begrijpend lezen heeft echt nut, wanneer het de basis is van je schoolproject/thema. Door te verbreden zorg je voor samenhang met andere leergebieden.

‘Sterk BEGRIP’
Gun jezelf inzicht, versterk je instructie & verbreed je onderwijs.
Neem contact op

Terena Spijker-Kroon

“De leerkracht doet ertoe. Geef grip op begrip met jouw instructie.”

Mijn missie

Alle leerlingen een pijlenmodel BEGRIP ter beschikking. Ik ondersteun jou in het geven van je instructie begrijpend lezen, zodat leerlingen meer begrijpen van communicatie en de toetsresultaten verbeteren.

Mijn visie

Jij, als leerkracht, doet ertoe bij begrijpend lezen. Ik maak je bewust van hoe je instructie overkomt en welke 26 fouten je leerlingen maken. 

De beste fouten-analyse is de sleutel tot verbetering. Van mij leer je een nieuwe didactische visie op begrijpend lezen en allerlei handreikingen hoe je het aanpakt.

Mijn werkervaring met Onderwijs2Go 

Ik vind het nog steeds verbazingwekkend:
na 6 weken eerste meetbare verbetering.

Resultaten begrijpend lezen gaan zichtbaar omhoog met kwaliteitsverbetering
‘Sterk BEGRIP’

Referenties

Ervaringen
“Mag ik het pijlenmodel BEGRIP op mijn tafeltje?” (leerling groep 8)

Meer referenties

Na 5 sessies begonnen de leerlingen vol goede moed aan de CITO midden-groep 8 toets van begrijpend lezen, en de verwachting dat ze beter zouden scoren is uitgekomen.

Intern begeleidster

Basisschool
De Horizon

Op een duidelijke wijze heeft Terena aangegeven waar kinderen tegenaan lopen bij begrijpend lezen en waarom zoveel kinderen hier moeite mee hebben. Terena heeft een instrument ontwikkeld dat helpt.

Claudia

RT/Mediator

Tekst anders begrijpen, in stukken knippen, denken in probleem-oorzaak-gevolg-oplossing, intoneren (bij signaalwoorden)….

….ga ik gelijk mee aan de slag!

Wietske

Leerkracht groep 5/6

Onderwijs2Go
inzicht, versterken en verbreden

Met kwaliteitsverbetering ‘Sterk BEGRIP’ geef ik je grip op begrip,
zodat de resultaten verbeteren.

Onderwijs2Go op social media

Kies voor Onderwijs2Go

Inzicht

Versterken

Verbreden

Kwaliteitsverbetering
‘Sterk BEGRIP’, zodat jij de resultaten met je leerlingen verbetert.

Neem contact op, ik help je graag op weg.
error: kopiëren is niet toegestaan