contact@onderwijs2go.nl

Aanbod ‘Sterk BEGRIP’

Speerpunten om de leesvaardigheid van leerlingen stimuleren

Een van de grootste uitdagingen van deze tijd is het verbeteren van de leesvaardigheid van leerlingen. Want helaas gaan de resultaten achteruit. Misschien heb je er ook mee te maken op je school. Dan herken je de nationale zorg over het niveau van de leerlingen.

Want het achteruitgaan van de leesvaardigheid van leerlingen leidt op de lange termijn tot laaggeletterdheid. Zoals het niet begrijpen van bijvoorbeeld brieven van de overheid.

Met een nieuwe didactiek voor begrijpend lezen werkt Onderwijs2Go doelbewust aan de leesvaardigheid van leerlingen. Daarom investeert Onderwijs2Go in de professionalisering van de leerkracht. Want het zijn de leerkrachten die de leerlingen grip op begrip geven. 

Onderwijs2Go heeft in samenwerking met verschillende scholen kwaliteitsverbetering Sterk BEGRIP ontwikkeld.

Sterk BEGRIP geeft 7 speerpunten om de kwaliteit van je onderwijs te verbeteren.

Versterk je leerkrachtvaardigheden, zodat jij de leesvaardigheid van leerlingen verder stimuleert. 

Sterk BEGRIP, 7 speerpunten

Aanbod begrijpend lezen Sterk BEGRIP

Klik op een van de speerpunten van Sterk BEGRIP. Het aanbod Sterk BEGRIP helpt je verder in je vakdidactiek begrijpend lezen. 

Kies de speerpunten die je aandacht wilt geven op je school

Sterk BEGRIP, 7 speerpunten

Sterk BEGRIP bestaat uit:

  • goede instructie geven
  • leerlijn begrijpend lezen
  • formatief toetsen
  • didactisch partnerschap met ouders
  • leesbaarheid van een tekst bepalen
  • relevante leesdoelen stellen
  • sociaal leren – samen praten over teksten

Ondertussen doet Onderwijs2Go statistiek onderzoek.

Je bepaalt zelf aan welke speerpunten je aandacht wilt geven binnen je school. Bekijk het aanbod hierboven om het begrijpend lezen te versterken op jouw school.

error: kopiëren is niet toegestaan