De meerwaarde van het pijlenmodel BEGRIP

Alles begint met begrip

De pdf bestaat uit 5 pagina’s.

Loop je ook tegen problemen aan bij het begrijpend lezen?

Wil je dat leerlingen de schrijver van een tekst beter begrijpen?

Onderwijs2Go geeft grip op begrip.

Neem contact op voor de demo.

error: kopiëren is niet toegestaan