Kwaliteitsverbetering ‘Sterk BEGRIP’

Grip op begrip

Last van tegenvallende resultaten begrijpend lezen? 

Vind je begrijpend lezen moeilijk om uit te leggen aan leerlingen?

Begrijpend lezen is complex. Vervelend dat je er geen grip op hebt. 

Ik maak het je zo eenvoudig mogelijk.

Grip op begrip, het lukt je met kwaliteitsverbetering ‘Sterk BEGRIP’.

Na 6 weken eerste resultaten meetbaar na het gebruik van de online training met teamworkshop.

Kies uit kwaliteitsverbetering Sterk BEGRIP hoe ik jou kan helpen, zodat…

 • jij grip op begrip hebt

 • jij communicatie zelf goed begrijpt

 • jij met je sterke instructie zoveel mogelijk invloed hebt

 • jij en je leerlingen een gezamenlijk denkkader hebben

 • jij en je leerlingen zicht hebben op alle deelvaardigheden van begrijpend lezen

 • jij vol zelfvertrouwen lesgeeft

 • leerlingen de schrijver beter begrijpen

 • leerlingen hogere resultaten behalen.

Kwaliteitsverbetering Sterk BEGRIP

De voordelen van kwaliteitsverbetering ‘Sterk BEGRIP’

 • Door ‘Sterk BEGRIP’ leren leerlingen echt de tekst te doorgronden en de schrijver te begrijpen.

 • Het pijlenmodel BEGRIP is een visueel en schematisch  overzicht.

 • Tekstverbanden vloeien uit elkaar voort en hangen met elkaar samen.

 • Sterk BEGRIP is gericht op probleemoplossend denken, wat van nature in leerlingen zit.

 • Alle deelvaardigheden van begrijpend lezen in hetzelfde denkkader voor zowel de leerkracht en de leerling. Een handige kapstok.

 • Verschillende persoonlijke perspectieven in de tekst onderscheid je door het pijlenmodel BEGRIP.

 • De online training is geordend opgesteld. En gericht op modellen en scraffolding.

 • Niet alle huidige leesstrategieën zijn effectief. Sommige leesstrategieën werken zelfs resultaat verlagend, denk hierbij aan de strategie ‘voorspellen’. Daarom is ‘Sterk BEGRIP’ gebaseerd op hoe leerlingen om moeten gaan met teksten en toetsvragen.

 • 26 fouten zijn bekend en worden ondervangen in het pijlenmodel BEGRIP en instructie van de leerkracht. Dus van fouten-analyse naar instructie op maat.

 • Begripsvragen staan op een vaste plaats en daardoor antwoorden ook. In de online training wordt geoefend met flexibel vragen stellen en beantwoorden. Want leerlingen stellen nu nog te eenzijdige vragen aan de tekst.

 • Bruikbaar ter ondersteuning van elke methode begrijpend lezen. 

 • ‘Sterk BEGRIP’ is al nieuw curriculum-proof. Het sluit mooi aan bij de visie dat er minder overload moet zijn en meer doelen aan elkaar gekoppeld moeten worden.

 • Het pijlenmodel BEGRIP is naast begrijpend lezen ook in te zetten bij de competenties onderzoeken, ontwerpen, organiseren, samenwerken, presenteren, schrijven, leren leren, sociale communicatie.

 • Ontwikkeld op het werkveld in zeer nauw overleg met de leerkrachten en leerlingen. Practised based effidence. 

De voordelen van de voordelen. Heel belangrijk voor jou, hiermee is je probleem opgelost, wanneer je doet wat ik jou aanleer in de online training. 

 • Eerste meetbare effect al na 6 weken.

 • De leerkracht heeft meer zelfvertrouwen tijdens het geven van de instructie begrijpend lezen. 

 • Zelf grip op begrip hebben is beter modelen en scraffolding.

 • Makkelijker coachen van meer interactie over de tekst. Daar leren leerlingen van.

 

MotiVAKtie

Begrijpend lezen als onderdeel van projectmatig werken binnen de school.

 • Zelf je onderwijs samenstellen met competenties en allerlei werkvormen.
 • Begin aan MotiVAKtie BEGRIP als je de online training BEGRIP met teamtraining hebt gevolgd. Zorg ervoor dat je instructie begrijpend lezen eerst goed staat en is ingebed in de school.

Zodat je de ultieme vooruitgang creëert. En je klaar bent voor het nieuwe curriculum.

Pakket 1

Online training BEGRIP 

+ 2x teamworkshop

+ 2x fouten-analyse

+ klassenbezoek op aanvraag met evaluatiegesprek

 • Professionaliseren van de  leerkracht met het digitale Spiekboek BEGRIP, te gebruiken ter ondersteuning van elke begrijpend leesmethode.
 • Alle kennis en vaardigheden van begrijpend lezen geordend en uitgelegd bij het pijlenmodel BEGRIP.
 • Tekstverbanden uitgelegd.
 • Verwijswoorden en signaalwoorden geordend.
 • Fouten in de huidige didactiek worden opgelost, zoals het stellen van vragen, samenvattingen maken en hoofdgedachte met conclusies bedenken.
 • Boordevol handreikingen.
 • Met de teamworkshop teambreed werken aan de begripsontwikkeling rondom het pijlenmodel BEGRIP.
 • In openheid met elkaar bespreken wat goed gaat en waar aandachtspunten liggen.
 • Geanonimiseerd stuur je de antwoorden in. Je krijgt een rapportage waarbij de toetsfouten worden gelinkt aan het pijlenmodel BEGRIP.
 • De sterke en zwakke kanten van de groep en van specifieke leerlingen, de kansen voor verbetering en de bedreiging voor ontwikkeling worden voor jou inzichtelijk.
 • Je geeft zelf aan of je toe bent aan een klassenbezoek. 
 • Een klassenbezoek is geen beoordeling, maar een verder op weg helpen met kennis en vaardigheden.

Zodat je gedegen kennis opdoet over begrijpend lezen.

Zodat je als team vaardig wordt in het geven van begrijpend lezen en luisteren van groep 1 t/m 8.

Zodat je als leerkracht beseft wat je instructie heeft uitgewerkt en daarna nog beter weet waar je gericht aandacht aan moet schenken in je instructie.

Zodat je positieve feedback krijgt aansluitend bij je eigen ervaringen.

Pakket 2

Online training BEGRIP 

+ 2x teamworkshop

+ 2x fouten-analyse (januari/juni)

 • Professionaliseren van de  leerkracht met het digitale Spiekboek BEGRIP, te gebruiken ter ondersteuning van elke begrijpend leesmethode.
 • Alle kennis en vaardigheden van begrijpend lezen geordend en uitgelegd bij het pijlenmodel BEGRIP.
 • Tekstverbanden uitgelegd.
 • Verwijswoorden en signaalwoorden geordend.
 • Fouten in de huidige didactiek worden opgelost, zoals het stellen van vragen, samenvattingen maken en hoofdgedachte met conclusies bedenken.
 • Boordevol handreikingen.
 • Met de teamworkshop teambreed werken aan de begripsontwikkeling rondom het pijlenmodel BEGRIP.
 • In openheid met elkaar bespreken wat goed gaat en waar aandachtspunten liggen.
 • Geanonimiseerd stuur je de antwoorden in. Je krijgt een rapportage waarbij de toetsfouten worden gelinkt aan het pijlenmodel BEGRIP.
 • De sterke en zwakke kanten van de groep en van specifieke leerlingen, de kansen voor verbetering en de bedreiging voor ontwikkeling worden voor jou inzichtelijk.

Zodat je gedegen kennis opdoet over begrijpend lezen.

Zodat je als team vaardig wordt in het geven van begrijpend lezen en luisteren van groep 1 t/m 8.

Zodat je als leerkracht beseft wat je instructie heeft uitgewerkt en daarna nog beter weet waar je gericht aandacht aan moet schenken in je instructie.

Pakket 3

Online training BEGRIP 

+ 2x teamworkshop

 • Professionaliseren van de  leerkracht met het digitale Spiekboek BEGRIP, te gebruiken ter ondersteuning van elke begrijpend leesmethode.
 • Alle kennis en vaardigheden van begrijpend lezen geordend en uitgelegd bij het pijlenmodel BEGRIP.
 • Tekstverbanden uitgelegd.
 • Verwijswoorden en signaalwoorden geordend.
 • Fouten in de huidige didactiek worden opgelost, zoals het stellen van vragen, samenvattingen maken en hoofdgedachte met conclusies bedenken.
 • Boordevol handreikingen.
 • Met de teamworkshop teambreed werken aan de begripsontwikkeling rondom het pijlenmodel BEGRIP.
 • In openheid met elkaar bespreken wat goed gaat en waar aandachtspunten liggen.

Zodat je gedegen kennis opdoet over begrijpend lezen.

Zodat je als team vaardig wordt in het geven van begrijpend lezen en luisteren van groep 1 t/m 8.

Pakket 4

Online training BEGRIP

 • Professionaliseren van de  leerkracht met het digitale Spiekboek BEGRIP, te gebruiken ter ondersteuning van elke begrijpend leesmethode.
 • Alle kennis en vaardigheden van begrijpend lezen geordend en uitgelegd bij het pijlenmodel BEGRIP.
 • Tekstverbanden uitgelegd.
 • Verwijswoorden en signaalwoorden geordend.
 • Fouten in de huidige didactiek worden opgelost, zoals het stellen van vragen, samenvattingen maken en hoofdgedachte met conclusies bedenken.
 • Boordevol handreikingen.

Zodat je gedegen kennis opdoet over begrijpend lezen.

Fouten-Analyse nul-meting

Bewustwording: inzicht in de toetsfouten van de leerlingen. 

 • Geanonimiseerd stuur je de antwoorden in. Je krijgt een rapportage waarbij de toetsfouten worden gelinkt aan het pijlenmodel BEGRIP.
 • De sterke en zwakke kanten van de groep en van specifieke leerlingen, de kansen voor verbetering en de bedreiging voor ontwikkeling worden voor jou inzichtelijk.

Zodat je als leerkracht nog beter weet waar je gericht aandacht aan moet schenken in je instructie.

Basis workshop

Bewustwording: inzicht in hoe instructie van de leerkracht overkomt.

 • Wat is goed begrijpend lezen onderwijs.
 • Wat zijn de zwakke kanten van het huidige begrijpend leesonderwijs.
 • Welke kansen liggen er?
 • Wat zijn de bedreigingen als je niets doet aan je instructie.
 • Met eerste tips.
 • En voorbeelden om het pijlenmodel BEGRIP in te gaan zetten.

Zodat je al kunt opstarten met het inzetten van pijlenmodel BEGRIP.

Pijlenmodel BEGRIP

Gratis pijlenmodel BEGRIP met korte uitleg

 • Leerlingen en leerkrachten krijgen inzicht in communicatie en alle deelvaardigheden van begrijpend lezen.
 • Visueel model, toe te passen bij begrijpend luisteren, lezen, spreken, schrijven, zaakvakken, onderzoeken, ontwerpen, organiseren, samenwerken, communicatie tijdens conflict.
 • Tekstverbanden vloeien uit elkaar voort.  In het model staan voorbeelden van begripsvragen.
 • Universeel toepasbaar.

Zodat je als leerkracht samen met leerlingen (en hun ouders) een gezamenlijk denkkader hebt om over begrijpend lezen te praten.

Prijzen zijn op aanvraag. Vraag nu de offerte aan, ik help je graag vooruit met begrijpend lezen.

error: kopiëren is niet toegestaan