contact@onderwijs2go.nl

Leesdoelen – onderwijs verbreden

Betekenisvol en sociaal leren

Zoveel scholen, zoveel methodes, zoveel keuzes

Begrijpend lezen is er in alle vormen en maten. Op de ene school staat het als los vak op het rooster, bij een andere school valt het binnen vakgeïntegreerd werken.

Op de ene school beslist de leerkracht wat de opdrachten en werkvormen zijn, terwijl op een andere school de leerlingen meer kiezen vanuit eigen vragen en leesdoelen. 

LET OP: Ivm de Coronapandemie worden de poster omgezet naar een app. Hou de website in de gaten! Het basisstappenplan kun je alvast gratis downloaden.

Betekenis geven aan je onderwijs

Ik heb nagedacht over hoe ik het onderwijs het liefste eruit wil hebben zien. Daarom wil ik wil je meenemen in mijn zoektocht naar betekenisvol leren.

Wat ik miste is dat leerlingen en leerkrachten overzicht hebben over het onderwijs. Ik merkte dat leerkrachten en leerlingen niet goed kunnen aangeven “Waarom leren we dit?” “Welke andere mogelijkheden zijn er nog meer om de lesstof betekenisvol te maken?”

Want lesstof wordt naar mijn idee pas écht betekenisvol als leerlingen er iets mee kunnen in de samenleving of echt zichzelf verder ontwikkelen.

Verrijk je lessen

Stel dat je bij de lessen..

 • uitgaat van de thema’s in de samenleving

 • laat zien welke wensen of problemen daarbij zijn

 • een doelgroep kiest die daarbij bereikt moet worden

 • teksten zoekt en leest

 • keuzes maakt in 21th century skills

 • aansluitende werkvorm kiest

 • waar mogelijk samen werkt en samen over teksten praat

 • eisen stelt aan het werk.

Dan krijg je interessante lees- , leer – en praktijkopdrachten.

Waarmee ik je help

Een poster met een basisstappenplan om je onderwijs te verbreden. Op de poster staan gedetailleerde bouwblokken om je te helpen bewuste keuzes te maken. Keuzes om betekenisvol onderwijs te geven. 

Je wordt creatiever om je huidige methodes te verrijken als je de mogelijkheden kent.

LET OP: Ivm de Coronapandemie wordt de poster omgezet naar een app. Hou de website in de gaten! Het basisstappenplan kun je alvast gratis downloaden.

Verbredingstraject voor de hoog-/meerbegaafde leerlingen

Hoog-/meerbegaafde leerlingen hebben meer uitdaging nodig. Ze willen zelf creatief, out-of-the-box, te denken om antwoorden te geven op de waarom-vragen en hoe-vragen

Je reikt leerlingen de volgende projectvragen aan om zelfstandig mee te gaan werken:

 • Wat en wie wil je bereiken en waarom?

 • Hoe wil je het vorm geven? (bijv. onderzoeken, ontwerpen, presenteren)

 • Moet je er iets voor uitzoeken? (bijv. lezen, navraag doen, hulpvragen)

 • Wat ga je precies doen? (bijv. vlog, brief, animatie)

 • Hoe ziet het er aan het eind uit?

 • Wat heb je nodig?

 • Welke eisen stel je aan je werk?

 • Welke planning heb je? Wanneer is het klaar?

 • Kun je met je idee ook een eigen business starten?

 • Hoe ga je het ondernemersvak leren?

Het voordeel 

Projectmatig werken zorgt ervoor dat leerlingen meer gemotiveerd zijn bij wat ze lezen en bij het onderwijs.

Lesstof blijft beter hangen als je het in de context aanbiedt.

Contact

Neem vandaag nog contact op om met Onderwijs2Go. Dan bekijken we samen wat er mogelijk is voor jouw onderwijs en/of voor jouw specifieke leerlingen.

error: kopiëren is niet toegestaan