contact@onderwijs2go.nl

Relevante leesdoelen stellen bij het pijlenmodel BEGRIP

Begrijpend lezen is er in alle vormen en maten. Op de ene school staat het als los vak op het rooster, bij een andere school valt het binnen vakgeïntegreerd werken.

Op de ene school beslist de leerkracht wat de opdrachten en werkvormen zijn, terwijl op een andere school de leerlingen meer kiezen vanuit eigen vragen en leesdoelen. 

Misschien herken je het volgende verlangen: je wil graag gemotiveerde leerlingen die genieten van teksten. Nederland is druk bezig met een leesoffensief om de leesmotivatie te vergroten.

Onderwijs2Go gaat voor breed inzetten.

 1. Lezen binnen de belevingswereld van leerlingen.
 2. Samen teksten bespreken.
 3. Thematisch lezen, dus lezen binnen de context
 4. Doelbewuste training van begrijpend lezen leren via het pijlenmodel.
 5. Relevante leesdoelen stellen (waarom lees je de tekst en wat doe je met de tekst?)

Maar het stellen van relevante leesdoelen is lastig, want het blijft vaak hangen bij informatie die pas bij waar de wensen van de leerlingen krijgen (belevingswereld) of waar de methode of leerkrachten op aansturen.

Wat ik miste is dat leerlingen en leerkrachten overzicht hebben over het onderwijs. Ik merkte dat leerkrachten en leerlingen niet goed kunnen aangeven “Waarom leren we dit?” “Welke andere mogelijkheden zijn er nog meer om de lesstof betekenisvol te maken?”

Want lesstof wordt naar mijn idee pas écht betekenisvol als leerlingen er iets mee kunnen in de samenleving of echt zichzelf verder ontwikkelen.

Dus verrijk je lessen. Stel dat je bij de lessen..

 • uitgaat van de thema’s in de samenleving

 • laat zien welke wensen of problemen daarbij zijn

 • een doelgroep kiest die daarbij bereikt moet worden

 • teksten zoekt en leest

 • keuzes maakt in 21th century skills

 • aansluitende werkvorm kiest

 • waar mogelijk samen werkt en samen over teksten praat

…dan zijn leerlingen meer betrokken.

Relevante leesdoelen stellen heeft voordelen.

Relevante lesdoelen stellen leidt tot projectmatig werken. Dat zorgt ervoor dat leerlingen meer gemotiveerd zijn bij wat ze lezen en leren in het onderwijs.

Lesstof blijft beter hangen als je het in de context aanbiedt.

Vanuit het pijlenmodel begrip heb ik een formaat gemaakt om relevante leesdoelen op te stellen. Hierbij staat niet de leerling of methode op de samenwerking te hebben.

Na afloop kun je via een stappenplan een project opzetten, waarbij je kunt differentiëren bij het inzetten van 21th skills:

 • onderzoek
 • ontwerp
 • organiseren
 • samenwerking
 • mondeling presenteren
 • schriftelijk presenteren

Neem contact op over de workshop.

relevante leesdoelen stellen
lezen met leesdoelen
error: kopiëren is niet toegestaan