contact@onderwijs2go.nl

Leesvaardigheid omhoog

Strategisch leren

Begrijpend lezen is een van de meest complexe dingen wat er op school te leren valt. De leesvaardigheid van leerlingen gaat achteruit en leerkrachten hebben er een zorg over.

Misschien herken je je in het volgende. Ik hoor vaak van leerkrachten en RT-ers dat ze zèlf moeite hebben met begrijpend lezen, omdat ze…

 • alle ins en outs van begrijpend lezen vroeger niet op school geleerd hebben.

 • begrijpend lezen niet voldoende mee hebben gekregen op de beroepsopleiding.

 • geen grip op begrijpend lezen krijgen vanuit de schoolmethodes die worden gebruikt.

 • zelf te weinig feeling hebben met wat er in de tekst te zien is.

Als jij hier ook tegenaan loopt, lees dan verder.

Ik kan me namelijk voorstellen dat je het vervelend vindt dat leerlingen veel fouten maken bij begrijpend lezen. Dat je geen zicht hebt op waarom ze die fouten maken. En daardoor kun je niet voldoende grip op begrip geven. Tekstverbanden aan leerlingen uitleggen is ook lastig.

Je hebt een methode voor begrijpend lezen of je werkt vakgeïntegreerd. Maar alles heeft zijn charme én hiaten. Vooral gebruikelijke leesstrategieën werken niet altijd even effectief.

Er bestaat wél een grammatica van begrijpend lezen

Ik ontdekte de grammatica van begrijpend lezen en dat geeft leerlingen inzicht.

De grammatica is het fundament voor begrijpend leesonderwijs. Tekstverbanden hangen namelijk op een logische wijze met elkaar samen. 

En dat heb ik visueel gemaakt in het pijlenmodel BEGRIP met als basis 4 pijlen.

pijlen van het pijlenmodel BEGRIP

Pijlenmodel BEGRIP helpt bij:

 • informatie ordenen

 • verbanden leggen

 • gedegen conclusies trekken 

 • voorkomen van 26 denkfouten bij leerlingen

 • innerlijke spraak op gang brengen, waarbij de leerlingen zichzelf begripsvragen stellen om de tekst te begrijpen.

Kwaliteitsverbetering STERK BEGRIP

Opstart workshop pijlenmodel BEGRIP

Workshop van 1 1/2 uur levert jou op:

 • je kent de basis van het pijlenmodel BEGRIP

 • je maakt zelf aantekeningen tijdens de workshop die je altijd terug kunt lezen

 • je kunt het pijlenmodel toepassen op allerlei soorten teksten

 • je krijgt een pijlenmodel BEGRIP mee.

 • Daarna ga je zelf de online training doorwerken.

Online training BEGRIP

Al mijn vakkennis en -vaardigheden staan in de online training. Het is een SPIEKBOEK BEGRIP.

De online training werk je in 10 uur door, dit kan alleen, of met een teammaatje. De ervaring leert dat je bepaalde modules nogmaals doorneemt, zodra je daar in de praktijk behoefte aan hebt. 

In de online training staat alle praktische kennis over begrijpend lezen geordend. De didactiek past bij het pijlenmodel BEGRIP.

Je krijgt inzicht in alle denkfouten die leerlingen maken met handreikingen om het aan te pakken.

Je krijgt uitleg, voorbeelden, materialen, tips om je instructie te versterken. 

Verdiepingsworkshop voor teams

6 weken na het volgen van de online training volgt een team de verdiepingsworkshop. 

Alle vragen vanuit het team mail je van te voren, zodat ik jullie goed vooruit kan helpen. Ook krijg je praktijkoefeningen om met elkaar te maken. 

Poster pijlenmodel BEGRIP

Wil je het pijlenmodel BEGRIP in formaat 80 x 60 op een stevige achtergrond. Bestel de poster. Hang ’em op in je klas, of gebruik ’em los naast al je lessen op het digibord. 

Cito-analyse met advies

Cito-toetsen, er valt veel over te zeggen door voor- en tegenstanders. Maar de vragen die leerlingen moeten beantwoorden gaan over alle deelvaardigheden van begrijpend lezen. En de Cito-toetsen zitten gedegen in elkaar.

Stel dat je de cito-toets formatief wilt inzetten. De fouten die leerlingen maken, gebruik je om je onderwijsaanbod sterker neer te zetten. 

Maar inzicht in de fouten krijgen is moeilijk. Zeker als er totaal opgeteld 500 fouten zijn gemaakt. De vraag is hoe je dan je goede interventies opzet voor je klas of voor een paar specifieke leerlingen.

Onderwijs2Go heeft een data-base gemaakt met een sleutel tussen de Cito-toetsen en het pijlenmodel BEGRIP. Hiermee geef ik je inzicht in je leerkrachtvaardigheden. Met het advies dat ik je geef, zet je direct stappen om je begrijpend leesniveau van de groep vooruit te brengen. 

error: kopiëren is niet toegestaan