Over Onderwijs2Go

Alles begint met begrip

De missie van Onderwijs2Go

Onderwijs2Go wil dat meer leerlingen hogere toetsresultaten halen en zo betere kansen krijgen in de toekomst op de arbeidsmarkt met hun eigen talenten. 

Onderwijs2Go brengt grip op begrip. 

Doordat de leerling beter begrijpt wat hij/zij hoort, zegt, leest, schrijft, meemaakt of doet groeit het inzicht.

Om van begrip tot inzicht te komen heeft de leerling een leerkracht nodig die goed kan voordoen en weet welke volgende stap aangeleerd moet worden. 

Daarom heeft Onderwijs2Go een online masterclass gemaakt om leerkrachten te voorzien van overzichtelijke kennis en vaardigheden. De leerkracht kan de lessen uit de masterclass toepassen tijdens allerlei lessen en dagelijkse schoolsituaties.

De visie van Onderwijs2Go

Onderwijs2Go wil van practised based evidence (bewijs van uit de praktijk – bottum up onderzoek) naar evidence based practise (wetenschappelijk bewijs – topdown onderzoek). 

Onderwijs2Go wil kansen creëren om de nieuwe didactiek verder onder de aandacht te brengen van onderwijsprofessionals. Zij geven meer leerlingen grip op begrip!

Onderwijs2Go is gemotiveerd door de positieve reacties.

Onderwijs2Go is zeer positief over het innovatievermogen van de Horizon te Harmelen om het onderwijs te verbeteren. Als pilotschool hebben zij met de input van Onderwijs2Go leerlingen echt vooruitgeholpen in de begripsontwikkeling. 

Onderwijs2Go bedankt Stibco – Emiel van Doorn voor de mogelijkheid om aan deelnemers van zijn netwerk uitleg te geven over het pijlenmodel BEGRIP. De zeer enthousiaste respons van de  RT-ers (mediërende leren) was een enorme boast.

Onderwijs2Go is dankbaar voor de aanmoediging van de onderwijsinspectie om de nieuwe didactiek voor begrijpend lezen uit te rollen in Nederland. De waardering is gegeven over de nieuwe didactiek om het echt begrijpen van de schrijver van de tekst en de hogere toetsresultaten schoolbreed op de pilotschool.

Onderwijs2Go is blij met de eerste indruk van het Expertise Centrum Nederlands dat zo’n visueel hulpmiddel met gestructureerde uitleg er nog niet is, maar dat het hier wel om draait bij begrijpend lezen.

Onderwijs2Go is Pharos, oudervereniging voor hoogbegaafde kinderen, zeer dankbaar voor hun prettige feedback en geboden kansen.

Onderwijs2Go is Peter Post zeer erkentelijk voor zijn adviezen en inzicht.

Onderwijs2Go vindt het heel gaaf dat de Hogeschool van Utrecht de lean-start-up van Onderwijs2Go als casusopdracht heeft voorgelegd aan studenten. De studenten ICT/bedrijfsvoering, communicatiemanagement/journalistiek en communicatie/multimedia design hebben zich echt met passie ingezet. Een leerzame en zeer gezellige samenwerkingsperiode.

Onderwijs2Go krijgt binnen zeer korte tijd al reacties vanuit het buitenland. Begrijpend lezen blijkt een breder probleem te zijn dan alleen in Nederland.

Onderwijs2Go geeft feedback op de tussenproducten van het curriculum.nu. Fijn om vakexpertise in te kunnen zetten voor het hele onderwijsveld.

Onderwijs2Go ziet uit naar het masteronderzoek 2019-2020 van de Universiteit Nijmegen naar de werking van het pijlenmodel BEGRIP. 

Via www.vertelpunt.nl heeft Onderwijs2Go resonance gegeven aan de minister van Onderwijs:

  • Goed leren begrijpend lezen, gericht op het probleem wat de schrijver aankaart, is belangrijk om betrokkenheid bij de maatschappij te krijgen.
  • Goed samenwerken aanleren (met doel, eisen van docent, taakverdeling, taakverantwoordelijkheid, planning en eerlijke consequenties/beloning) voorkomt veel frustratie en komt de resultaten ten goede.
error: kopiëren is niet toegestaan