Over Terena

Grip op begrip

Over Terena

Waarom je hier leert om meer invloed te hebben met je instructie, zodat jouw leerlingen verbeterde begrijpend leesresultaten bereiken.

Stel je voor hoe leerlingen meer gemotiveerd zijn om te luisteren naar jouw instructie en teksten van schrijvers beter begrijpen. Stel je voor hoe de resultaten er dan uit zien. Stel je voor hoe je met ouders in gesprek zit of aantoonbaar aan de onderwijsinspectie laat zien hoe je grip op begrip hebt, dus invloed op begrijpend lezen hebt.

Lees op deze pagina over:

 • Het probleem

 • Wat anderen zeggen over mij

 • Over mij

 • Volgers

 • Met dank aan

Het probleem.

Het lukt je nu nog niet om grip te hebben op begrip. Daar zijn vele redenen voor te geven:

 • begrijpend lezen zelf niet goed genoeg in de vingers hebben, omdat je het niet goed geleerd hebt.

 • niet zien weten welke denkfouten leerlingen precies maken.

 • de gebruikte methode/didactiek.

Heel vervelend om te weinig invloed te hebben op de toetsresultaten. Maar, ik help je om van dit probleem af te komen. Ik schrijf op deze pagina hoe ik zover kwam. 

 

Wat anderen over mij zeggen

“Het pijlenmodel is een duidelijk schema, waarin stap voor stap aandacht gegeven wordt aan het begrijpen van de tekst.”

Kim, leerkracht groep 5

 

“Ik wil zelf als leerkracht vaardiger worden. Begrijpend lezen is de basis van alles. Vanuit de workshop neem ik mee:

 • Het pijlenmodel BEGRIP wil ik gaan toepassen in de klas.

 • De nadruk leggen op signaalwoorden.

 • Vanaf groep 1 het belang aanduiden.”

Amal, leerkracht groep 6

 

“Bedankt voor onze overleggen. Erg fijn om zo effectief aan de slag te kunnen met een vakgebied en ook direct in de praktijk te kunnen oppakken met het team. De leerkrachten vonden de conclusies van de analyse aannemelijk en waren ook blij dat we de basis goed gelegd hebben.”

Inge, leerkracht groep 6/7

 

“De oplossing van Onderwijs2Go was het pijlenmodel. De kinderen gebruikten dit stappenplan hoe je een tekst moest aanpakken. De resultaten waren aanzienlijk beter.”

Cathelijne, leerkracht groep 8

 

“Terena heeft een instrument ontwikkeld dat kinderen helpt om de vertaalslag te maken van de huidige, door scholen gebruikte, methoden naar een duidelijk instructie model.”

Claudia, RT/mediërend leren

 

“De verwachting dat leerlingen beter zouden gaan scoren is uitgekomen.We zijn een goede weg ingeslagen naar nog beter begrijpend leesonderwijs. Met dank aan Terena die ons dat inzicht heeft verschaft.”

Barbara, Intern Begeleidster 

Over mij

Ik ben Terena Spijker-Kroon.

Initiatiefneemster lean-start-up Onderwijs2Go.

Ik ben leerkracht van origine. Al ruim 20 jaar stimuleer ik taalontwikkeling bij leerlingen. Verder heb ik leerkrachten begeleid als procesbegeleider om leren leren en begrijpend lezen te implementeren. Met passie ben ik een onderwijsanalist en autodidact.

Ik geef je inzicht in hoe je met jouw instructie begrijpend lezen meer invloed uit kunt oefenen. Daardoor begrijpen leerlingen meer van de tekst, zodat ze verbeterde resultaten behalen.

Vanuit christelijk oogpunt ben ik zomer 2017 op zoek gegaan naar hoe communicatie in elkaar zit. Zowel mondeling als schriftelijk. Zo ontdekte ik een wetmatigheid. Die inzichten hielpen mij om situaties en teksten beter te begrijpen. 

De inzichten legde ik voor aan onder andere een huisarts. Het bleek anatomisch ook zo te werken qua volgorde in de hersenen.

Eerst probeerde ik het pijlenmodel BEGRIP uit op allerlei soorten communicatie:

 • Verhalen

 • Informatieve teksten

 • Instructie teksten

 • Interview

 • Gedicht/songtekst

 • Overtuigende teksten

 • Oude teksten (Bijbel)

 • Filmpjes

 • Sociale settings

Het bleek dat ik vrij eenvoudig grip op begrip kreeg.

Omdat ik nieuwsgierig was voor wie de inzichten nog meer bruikbaar waren, voerde ik veel experimenten uit: 

 • gehele basisschoolleeftijd

 • tieners

 • hoog IQ (hoogbegaafd)

 • normaal IQ (vmbo/havo/vwo niveau)

 • laag IQ (ZML-niveau – Downsyndroom, Autisme)

 • volwassenen zonder vakkennis (ouders)

 • volwassenen met vakkennis (onderwijsprofessionals: leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, directeuren)

De inzichten bleken unaniem toepasbaar en gaven verbeteringen in het begrijpen van communicatie en specifiek begrijpend lezen. Ik oefende dus invloed uit op wat zij begrepen.

Tijdens het werken met leerlingen en volwassenen observeerde ik dat iedereen unaniem meedoet aan slecht samenvatten en te snelle conclusies trekken. Terwijl ik anders verwachtte op basis van de huidige didactiek.

Tijdens de leerlingbegeleiding had ik trouwens wel eerst zweetmomenten. De leerlingen waren zo vreselijk ongemotiveerd en negatief over begrijpend lezen. Ze maakten veel denkfouten. Ik heb net zo lang gezocht om te zien welke fouten de leerlingen maken en waarom ze deze fouten maken. In leergesprekken met leerlingen hierover bevestigden de leerlingen mijn observaties.

Totaal ontdekte ik 26 fouten in hoe leerlingen omgaan met teksten. Daarom vulde ik het pijlenmodel BEGRIP aan, waarbij alle fouten ondervangen werden in het model.

Ik instrueerde het schoolteam tijdens een workshop om soortgelijke stappen te zetten. Net als dat ik deed met de leerlingen. 

Daarna vroegen ze of ik een schoolbrede didactische aanpak kon maken. Dat was een uitdaging! Na een paar maanden hard werken is een papieren versie ontstaan en gaf ik het team instructies over wat in mijn visie goed begrijpend leesonderwijs is. Zij waren zó enthousiast en ze herkenden zich in mijn bevindingen en visie. Ze gingen aan de slag.

Na enkele weken kwamen de CITO toetsen. Het bleek schoolbreed dat begrijpend lezen vooruitgegaan was. En zelfs rekenen was omhoog gegaan (rekenen is veel begrijpend lezen). 

Na een gesprek met de onderwijsinspectie over het probleem bij begrijpend lezen en de behaalde resultaten, kreeg ik de aanmoediging om mijn didactische aanpak in Nederland uit te zetten. Zo ontwikkelde ik een digitale training met teamworkshop.

Ik geloof dat verbeterde resultaten beginnen met goede instructie en een stevige fouten-analyse, waarbij de leerkracht er toe doet.

Om te onderzoeken hoe mijn nieuwe didactiek resultaat opleverde, was ook een gedegen fouten-analyse nodig.

In combinatie met de juiste interventies leidde dit tot positieve resultaten. 

Op dit moment is een 3e meting gedaan, omdat te kijken hoe het werkt om leerkrachten te ondersteunen in hun instructie. Heel mooi om te zien hoe de onderlijn van de resultaten schoolbreed omhoog blijft gaan en precies te zien welke deelvaardigheden goed zijn onderwezen.

Het is een voorrecht om te horen hoe op een andere school een stevig ongemotiveerde leerling grip op begrip krijgt door verbeterde instructie. 

Het bevestigt mijn missie als ik hoor dat leerlingen vragen om een pijlenmodel BEGRIP op hun eigen tafeltje. Het geeft hen houvast om grip op begrip te krijgen.

Zo help ik teams met mijn kwaliteitsverbetering ‘Sterk BEGRIP’. Met gewenst resultaat voor de leerlingen.

Ik help jouw team ook graag met het oplossen van het probleem van begrijpend lezen. Doe mee met de kwaliteitsverbetering ‘Sterk BEGRIP’. Neem contact op.

Contacten waar ik van geniet

 • Pilot basisschool de Horizon. Echt een super samenwerking om het begrijpend leesonderwijs te verbeteren.
 • Stichting Stibco met Emiel van Doorn en het netwerk mediërend leren, wat een enthousiasme en aanmoediging.
 • Expertise Centrum Nederlands: “Deze aanpak en gestructureerde uitleg is er nog niet, maar hier draait het wel om bij begrijpend lezen”.
 • Onderwijsinspectie: “Teksten doorgronden en de schrijver begrijpen is waar het om draait. Het klopt welke oorzaken je hebt gezien en hoe je het aanpakt. Rol je didactische aanpak uit in Nederland.”
 • Hogeschool van Utrecht – creatieve industrie: “We geloven in jouw product en diensten.”
 • Peter Post: “Je doet iets bijzonders.” Dank voor het vertrouwen, lessen en aanmoediging.
 • Wereldkidz de Tweesprong. Leuk om te horen hoe jullie de kwaliteit van de online training hoog vinden.
 • Uit buitenland komen verschillende reacties. Zo werkt in Duitsland inmiddels een logopediste met het pijlenmodel BEGRIP en ze heeft de training gevolgd.
 • Onderwijs2Go heeft genoten van het prettige overleg met OnderwijsAdvies en hun enthousiasmerende reacties.
 • Jurriaan Klomp – componist auditieve leermiddelen. Mooi hoe hij muziek onder verhalende tekst zet om de leesbeleving te stimuleren. Boeiend om samen na te denken over geluidsfragmenten voor  informatieve teksten. Lees meer over de visie en het werk van Jurriaan

Ik heb feedback gegeven aan:

 • curriculum.nu. Mooi curriculum, kwaliteitsverbetering ‘Sterk BEGRIP’ geeft een didactische invulling van het Nederlandse Taal gedeelte.
 • de minister van onderwijs over begrijpend lezen.

Verwacht:

 • 2020 Statistiekonderzoek in samenwerking met de universiteit van Amsterdam.
 • 2020 overleg met de universiteit van Amsterdam over onderzoek hoe en waarom kwaliteitsverbetering BEGRIP resultaat oplevert.

Met dank aan

De Hogeschool van Utrecht – creatieve industrie.

 • Rikesh Kisoensingh (ICT en bedrijfvoering)
 • Lisan van der Linden (communicatie en multimedia design)
 • Janine (communicatie en multimedia design)
 • Gerben van den Hoof (communicatie manager en journalistiek)

Hun enthousiaste inzet en kunde was aanstekelijk tijdens de challenge week najaar 2018 creatieve industrie.

Ik ben Rikesh extra dankbaar voor zijn studiekeus om in de maand januari 2019 verdiepende hulp en adviezen aan mij te geven over mijn lean-start-up Onderwijs2Go. Door zijn inzet zijn de bedrijfsprocessen in combinatie met ICT geoptimaliseerd en uitgebreid.

Ook extra dank aan Gerben en Koen (commerciële economie). Het gaf een boast om met elkaar kwaliteitsverbetering ‘Sterk BEGRIP’ waardevoller vorm te geven.

Ik beveel hen allen van harte aan.

error: kopiëren is niet toegestaan