contact@onderwijs2go.nl

Over Terena

Terena is getrouwd, moeder van 2 dochters.

Leerkracht van origine. Eigenaar en initiatiefnemer van Onderwijs2Go. Ze is opleider, methodemaker en ervaringsdeskundige. 

Als autodidact en analist is het haar passie om te investeren in leerkrachten, zodat de leesvaardigheid bij leerlingen wordt gestimuleerd.

Onderwijs zat al jong in het bloed

Schooltje spelen met de buurtkinderen was mijn grootste hobby. Urenlang zaten we in de tuin op een ouderwets schoolbankje juffrouw-en-meestertje te spelen.

Op de basisschool was ik ondertussen een kei in rekenen, maar begrijpend lezen vond ik het stomste vak wat er was. Ik kan me de saaie, blauwe boekjes nog herinneren waarin ik vragen moest beantwoorden. Zoals over Tijl Uilenspiegel. Volkomen nutteloos in mijn ogen.

Natuurlijk werd ik leerkracht. Toen ik voor de klas stond, ademde mijn klas project. Verhalende ontwerpen. Geen geijkte werkjes, maar samen bouwen aan een uniek resultaat. Elk project zat vol woordenschat, gasten, uitjes, samenwerking met ouders, boeiende werkvormen en activiteiten om vorm te geven aan het unieke resultaat.

Het meest gave vind ik dat mijn leerlingen zelfs 20 jaar later nog steeds praten over die projecten. 

Maar helaas nekte de vergadercultuur in het onderwijs mij en besloot ik voor mijzelf te beginnen.

Als zzp-leerkracht begeleid ik al 17 jaar leerlingen met Downsyndroom en autisme. 

Toch kriebelde het van binnen om tegelijkertijd mee te bouwen aan projectonderwijs. Daarom werkte ik 2 jaar bij een onderwijsvernieuwer als procesbegeleider bij leren leren en begrijpend lezen.

Mijn missie: grip op begrip geven

Ik besloot in 2017 om Onderwijs2Go op te zetten. Want ik voelde de noodzaak om leerlingen duidelijk te waarom ze iets leren/lezen. 

En ik wilde dat leerkrachten en leerlingen overzicht zouden hebben over het onderwijs, zodat ze bewuste keuzes kunnen maken.

Ook wilde ik excellente kennis op het gebied van begrijpend lezen. Ik had daar een eigen visie op, gericht op tekstinhoud. 

En daarom ontwikkelde ik Sterk BEGRIP.

Neem vrijblijvend contact op over Sterk BEGRIP

pijlen van het pijlenmodel BEGRIP

Een nieuwe didactiek voor begrijpend lezen ontdekt

Onverwachts troffen ons nare omstandigheden. Omstandigheden die we niet in de hand hadden. Ik kwam op het punt dat ik zocht naar antwoorden op levensvragen en vragen over hoe communicatie in elkaar zat. Zowel mondeling als schriftelijk. Ik kon nergens een antwoord vinden in bestaande middelen dat mijn hart raakte en mij tevreden stelde.

Vanuit christelijk oogpunt ben ik daarom in de zomer van 2017 op zoek gegaan. Zo ontdekte ik al biddend en Bijbel lezend een wetmatigheid, de grammatica van begrijpend lezen. Ineens zag ik hoe (tekst)verbanden logisch met elkaar samenhingen. Wat een euforisch gevoel. Die inzichten hielpen mij om situaties en teksten beter te begrijpen. 

Ik ontwikkelde het pijlenmodel BEGRIP en probeerde van alles uit om te kijken hoe krachtig het middel zou zijn. Klopt het dat tekstverbanden logisch met elkaar samenhangen en uit elkaar voortvloeien?

Eerst probeerde ik het pijlenmodel BEGRIP zelf uit op allerlei soorten communicatie:

 • Verhalen

 • Informatieve teksten

 • Instructie teksten

 • Interview

 • Gedicht/songtekst

 • Overtuigende teksten

 • Oude teksten (Bijbel)

 • Filmpjes

 • Sociale settings

Het bleek dat ik vrij eenvoudig grip op begrip kreeg.

Omdat ik nieuwsgierig was voor wie de inzichten nog meer bruikbaar waren, voerde ik veel experimenten uit: 

 • gehele basisschoolleeftijd

 • tieners

 • hoog IQ (hoogbegaafd)

 • normaal IQ (vmbo/havo/vwo niveau)

 • laag IQ (ZML-niveau – Downsyndroom, Autisme)

 • volwassenen zonder vakkennis (ouders)

 • volwassenen met vakkennis (onderwijsprofessionals: leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, directeuren)

De inzichten bleken unaniem toepasbaar en gaven verbeteringen in het begrijpen van communicatie en specifiek begrijpend lezen. Ik oefende dus invloed uit op wat zij begrepen.

Tijdens het werken met leerlingen en volwassenen observeerde ik dat iedereen unaniem meedoet aan slecht samenvatten en te snelle conclusies trekken. Terwijl ik anders verwachtte op basis van de huidige didactiek.

Tijdens de leerlingbegeleiding had ik trouwens wel eerst zweetmomenten. De leerlingen waren zo vreselijk ongemotiveerd en negatief over begrijpend lezen. Zo herkenbaar voor mij, maar ik geloofde in mijn model, dus zette ik door.

Ook maakten ze veel denkfouten. Ik heb net zo lang gezocht om te zien welke fouten de leerlingen maken en waarom ze deze fouten maken. In leergesprekken met leerlingen hierover bevestigden de leerlingen mijn observaties.

Totaal ontdekte ik 26 fouten in hoe leerlingen omgaan met teksten. Daarom vulde ik het pijlenmodel BEGRIP aan, waarbij alle fouten ondervangen werden in het model.

Ik instrueerde het schoolteam tijdens een workshop om soortgelijke stappen te zetten. Net als dat ik deed met de leerlingen. 

Daarna vroegen ze of ik een schoolbrede didactische aanpak kon maken. Dat was een uitdaging! Na een paar maanden hard werken is een papieren versie ontstaan en gaf ik het team instructies over wat in mijn visie goed begrijpend leesonderwijs is. Zij waren zó enthousiast en ze herkenden zich in mijn bevindingen en visie. Ze gingen aan de slag.

Na enkele weken kwamen de CITO toetsen. Het bleek schoolbreed dat begrijpend lezen vooruitgegaan was. En zelfs rekenen was omhoog gegaan (rekenen is veel begrijpend lezen). 

Na een gesprek met de onderwijsinspectie over het probleem bij begrijpend lezen en de behaalde resultaten, kreeg ik de aanmoediging om mijn didactische aanpak in Nederland uit te zetten. Zo ontwikkelde ik een digitale training met teamworkshop.

En er komen steeds meer mogelijkheden bij om aan kwaliteitsverbetering te doen, zodat ik ook jou beter kan ondersteunen.

Mijn visie

Ik geloof dat verbeterde resultaten beginnen met een sterke visie op begrijpend lezen. Ik geloof dat een grotere vakbekwaamheid bij onderwijsprofessionals helpt om leerlingen leesvaardiger te maken. 

Ik heb veel respect voor de onderwijsprofessionals die werken met mijn didactische aanpak. Het is een avontuur om zelf te leren nadenken en keuzes te maken.

Methodes zijn leuk, maar de leerkracht/RT doet ertoe! (en natuurlijk ook de samenwerking met ouders)

Het is mijn droom dat mijn methodiek binnen de scholen wordt gebruikt en wordt onderwezen op de pabo. 

Wat anderen over mij zeggen

“Het pijlenmodel is een duidelijk schema, waarin stap voor stap aandacht gegeven wordt aan het begrijpen van de tekst.”

Kim, leerkracht groep 5

 

“Ik wil zelf als leerkracht vaardiger worden. Begrijpend lezen is de basis van alles. Vanuit de workshop neem ik mee:

 • Het pijlenmodel BEGRIP wil ik gaan toepassen in de klas.

 • De nadruk leggen op signaalwoorden.

 • Vanaf groep 1 het belang aanduiden.”

Amal, leerkracht groep 6

 

“Bedankt voor onze overleggen. Erg fijn om zo effectief aan de slag te kunnen met een vakgebied en ook direct in de praktijk te kunnen oppakken met het team. De leerkrachten vonden de conclusies van de analyse aannemelijk en waren ook blij dat we de basis goed gelegd hebben.”

Inge, leerkracht groep 6/7

“De oplossing van Onderwijs2Go was het pijlenmodel. De kinderen gebruikten dit stappenplan hoe je een tekst moest aanpakken. De resultaten waren aanzienlijk beter.”

Cathelijne, leerkracht groep 8

 

“Terena heeft een instrument ontwikkeld dat kinderen helpt om de vertaalslag te maken van de huidige, door scholen gebruikte, methoden, naar een duidelijk instructie model.”

Claudia, RT/Mediërend leren

 

“De verwachting dat leerlingen beter zouden gaan scoren is uitgekomen. We zijn een goede weg ingeslagen naar nog beter begrijpend leesonderwijs. Met dank aan Terena die ons dat inzicht verschaft.”

Barbara, intern begeleidster

 

“Leerlingen zijn zich er meer bewust van dat het moeite kost om het antwoord te vinden en dat ze er niet komen door gewoon te gokken.” 

Leerkracht bovenbouw

Positieve contacten

 • Pilot basisschool de Horizon. Echt een super samenwerking om het begrijpend leesonderwijs te verbeteren.

 • Stichting Stibco met Emiel van Doorn en het netwerk mediërend leren, wat een enthousiasme en aanmoediging.

 • Expertise Centrum Nederlands: “Deze aanpak en gestructureerde uitleg is er nog niet, maar hier draait het wel om bij begrijpend lezen”.

 • Onderwijsinspectie: “Teksten doorgronden en de schrijver begrijpen is waar het om draait. Het klopt welke oorzaken je hebt gezien en hoe je het aanpakt. Rol je didactische aanpak uit in Nederland.”

 • Hogeschool van Utrecht – creatieve industrie: “We geloven in jouw product en diensten.”

 • Peter Post: “Je doet iets bijzonders.” Dank voor het vertrouwen, lessen en aanmoediging.

 • Wereldkidz de Tweesprong. Leuk om te horen hoe jullie de kwaliteit van de online training hoog vinden.

 • Uit buitenland komen verschillende reacties. Zo werkt in Duitsland inmiddels een logopediste met het pijlenmodel BEGRIP en ze heeft de training gevolgd.

 • Onderwijs2Go heeft genoten van het prettige overleg met OnderwijsAdvies en hun enthousiasmerende reacties.

 • Jurriaan Klomp – componist auditieve leermiddelen. Mooi hoe hij muziek onder verhalende tekst zet om de leesbeleving te stimuleren. Boeiend om samen na te denken over geluidsfragmenten voor  informatieve teksten. Lees meer over de visie en het werk van Jurriaan.

Ik heb feedback gegeven aan:

  • curriculum.nu. Mooi curriculum, kwaliteitsverbetering ‘Sterk BEGRIP’ geeft een didactische invulling van het Nederlandse Taal gedeelte.

  • de minister van onderwijs over begrijpend lezen.

Onderzoek:

 • 2020 Statistiekonderzoek in samenwerking met de universiteit van Amsterdam.

 • 2020 overleg met de universiteit van Amsterdam over onderzoek hoe en waarom kwaliteitsverbetering BEGRIP resultaat oplevert.

Met dank aan:

De Hogeschool van Utrecht – creatieve industrie.

 • Rikesh Kisoensingh (ICT en bedrijfvoering)

 • Lisan van der Linden (communicatie en multimedia design)

 • Janine (communicatie en multimedia design)

 • Gerben van den Hoof (communicatie manager en journalistiek)

Hun enthousiaste inzet en kunde was aanstekelijk tijdens de challenge week najaar 2018 creatieve industrie.

Ik ben Rikesh extra dankbaar voor zijn studiekeus om in de maand januari 2019 verdiepende hulp en adviezen aan mij te geven over mijn lean-start-up Onderwijs2Go. Door zijn inzet zijn de bedrijfsprocessen in combinatie met ICT geoptimaliseerd en uitgebreid.

Ook extra dank aan Gerben en Koen (commerciële economie). Het gaf een boast om met elkaar kwaliteitsverbetering ‘Sterk BEGRIP’ waardevoller vorm te geven.

Ik beveel hen allen van harte aan.

Neem vrijblijvend contact op over Sterk BEGRIP

error: kopiëren is niet toegestaan