Over Terena

Alles begint met begrip

Over Terena

Waarom je hier leert om meer invloed te hebben met je instructie, zodat jouw leerlingen verbeterde begrijpend leesresultaten bereiken.

Stel je voor hoe leerlingen meer gemotiveerd zijn om te luisteren naar jouw instructie en teksten van schrijvers beter begrijpen. Stel je voor hoe de resultaten er dan uit zien. Stel je voor hoe je met ouders in gesprek zit of aantoonbaar aan de onderwijsinspectie laat zien hoe je grip op begrip hebt, dus invloed op begrijpend lezen hebt.

Het probleem.

Het lukt je nu nog niet om grip te hebben op begrip. Daar zijn vele redenen voor te geven. Zoals niet tevreden zijn met je huidige methode-opbrengsten door de gebruikte didactiek. Maar ook dat je begrijpend lezen zelf niet goed genoeg in de vingers hebt. Heel vervelend.

Wat anderen over mij zeggen

“Het pijlenmodel is een duidelijk schema, waarin stap voor stap aandacht gegeven wordt aan het begrijpen van de tekst.”

Kim, leerkracht groep 5

“Bedankt voor onze overleggen. Erg fijn om zo effectief aan de slag te kunnen met een vakgebied en ook direct in de praktijk te kunnen oppakken met het team. De leerkrachten vonden de conclusies van de analyse aannemelijk en waren ook blij dat we de basis goed gelegd hebben.”

Inge, leerkracht groep 6/7

“Ik wil zelf als leerkracht vaardiger worden. Begrijpend lezen is de basis van alles. Vanuit de workshop neem ik mee:

  • Het pijlenmodel BEGRIP wil ik gaan toepassen in de klas.

  • De nadruk leggen op signaalwoorden.

  • Vanaf groep 1 het belang aanduiden.”

Amal, leerkracht groep 6

“De oplossing van Onderwijs2Go was het pijlenmodel. De kinderen gebruikten dit stappenplan hoe je een tekst moest aanpakken. De resultaten waren aanzienlijk beter.”

Cathelijne, leerkracht groep 8

“Terena heeft een instrument ontwikkeld dat kinderen helpt om de vertaalslag te maken van de huidige, door scholen gebruikte, methoden naar een duidelijk instructie model.”

Claudia, RT/mediërend leren

 

“De verwachting dat leerlingen beter zouden gaan scoren is uitgekomen.We zijn een goede weg ingeslagen naar nog beter begrijpend leesonderwijs.

Met dank aan Terena die ons dat inzicht heeft verschaft.”

Barbara, Intern Begeleidster 

Over mij

Ik ben Terena Spijker-Kroon.

Ik geef jou inzicht in hoe je met jouw instructie begrijpend lezen meer invloed hebt. Zodat leerlingen meer begrijpen van de tekst en daardoor verbeterde resultaten behalen.

Vanuit christelijk oogpunt ben ik in 2017 op zoek gegaan naar hoe communicatie in elkaar zit. Zowel mondeling als schriftelijk. Zo ontdekte ik een wetmatigheid. De inzichten hebben mij geholpen om situaties beter te begrijpen. 

De inzichten heb ik voorgelegd aan onder andere een huisarts en het bleek anatomisch ook zo te werken qua volgorde in de hersenen.

Omdat ik nieuwsgierig was voor wie de inzichten bruikbaar waren, heb ik veel experimenten uitgevoerd met een basisvariant van mijn pijlenmodel BEGRIP. 

  • gehele basisschoolleeftijd
  • tieners
  • hoog IQ (hoogbegaafd)
  • normaal IQ (vmbo/havo/vwo niveau)
  • laag IQ (ZML-niveau)
  • ouders zonder vakkennis
  • volwassenen met vakkennis (onderwijsprofessionals: leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, directeuren)

De inzichten bleken unaniem bruikbaar en gaven verbeteringen in het begrijpen van communicatie en begrijpend lezen.

Tijdens het werken met leerlingen en volwassenen observeer ik dat iedereen niet goed met teksten, leren en toetsvragen omgaan. In leergesprekken met leerlingen hierover bevestigen de leerlingen zelf mijn observaties.

Zo ontdekte ik zeker 26 fouten in hoe leerlingen omgaan met teksten. Daarom heb ik het pijlenmodel BEGRIP bijgesteld waarbij alle fouten verweven zitten in het model.

Toen de vraag kwam of ik vanuit leerlingbegeleiding een schoolbrede didactische aanpak kon maken, heb ik daar volmondig ‘ja’ tegen gezegd. Na een paar maanden  hard werken is een papieren versie ontstaan. 

error: kopiëren is niet toegestaan