Na 5 sessies begonnen de leerlingen vol goede moed aan de CITO midden-groep 8 toetsen van begrijpend lezen, en de verwachting dat ze beter zouden gaan scoren is uitgekomen.

We kwamen als school in aanraking met Terena toen in een gesprekje over onderwijs naar voren kwam dat we constateren dat veel leerlingen moeite hebben met het echt goed begrijpen van leesteksten.
Toen Terena vertelde over haar nieuwe methodiek werden we nieuwsgierig en zijn we de samenwerking aangegaan.
Een aantal leerlingen uit groep 8 hebben gedurende 6 sessies in groepjes van 2 begeleiding gehad van Terena bij het begrijpend lezen en het maken van bijbehorende toetsvragen.
De tegenzin in begrijpend lezen sloeg al snel om in nieuwsgierigheid bij de kinderen om op een andere manier te kijken naar een tekst.
Het allerbelangrijkste besef was eigenlijk dat je je moet verplaatsen in de schrijver en degene die de toetsvragen stelt: wat wil de schrijver zeggen (dus niet wat wil ik zelf zeggen) en wat wil de toetsvrager weten.
Het gebruik van het pijlenschema helpt de leerlingen goed te begrijpen wat er gevraagd wordt.
Zaken die daarbij van belang zijn zijn: je leeshouding bepalen, nauwkeurig lezen, de waarde van signaalwoorden en verwijswoorden, feiten en verbanden leggen en de hoofdgedachte zoeken en daarna pas conclusies trekken en kritisch en creatief denken.
Na iedere sessie werd een duidelijke analyse gemaakt per kind, en deze ook met het kind besproken om inzicht te verwerven in wat de leerling al goed kan en waar hij/zij nog aan moet werken.
Na 5 sessies begonnen de leerlingen vol goede moed aan de CITO midden-groep 8 toetsen van begrijpend lezen, en de verwachting dat ze beter zouden gaan scoren is uitgekomen.
In een nagesprek met de leerlingen gaven ze aan veel baat te hebben gehad aan het pijlenmodel.
In een teamworkshop heeft Terena ook het hele team meegenomen in de methodiek van het Spiekboek BEGRIP met het pijlenmodel.
Het team raakte erg enthousiast en na enige verdieping in de methodiek is er voor gekozen de methodiek ook in de lessen Begrijpend lezen in te zetten. Tevens leent de methode zich voor de onderbouw door het gebruik van de duidelijke picto’s die al vanaf groep 1 leerlingen kunnen helpen bij het luisteren naar een verhaal of het kijken van een film. Het beantwoorden van vragen n.a.v. verhaal of film is dan ineens niet zo moeilijk meer.
Kortom, we zijn weer een goede weg ingeslagen naar nog beter Begrijpend leesonderwijs.
Met dank aan Terena die ons dat inzicht heeft verschaft.
Intern Begeleidster basisonderwijs.

 

Op een duidelijke wijze heeft Terena aangegeven waar kinderen tegenaan lopen tijdens Begrijpend Lezen en waarom zoveel kinderen hier moeite mee hebben. Terena heeft een instrument ontwikkeld dat kinderen helpt.

Tijdens onze mediatienetwerk dag heeft Terena Spijker -Kroon een informatieve workshop gegeven over Begrijpend Lezen.
Op een duidelijke wijze heeft zij aangegeven waar kinderen tegenaan lopen tijdens Begrijpend Lezen en waarom zoveel kinderen hier moeite mee hebben.
Zij heeft een instrument ontwikkeld dat kinderen helpt om de vertaalslag te maken van de huidige door scholen gebruikte methoden naar een duidelijk instructie model.
Het feit dat de Cognitieve functies hierin zijn meegenomen maakt dit voor ons als mediërend leren begeleider een zeer werkbaar instrument.
Nog dezelfde ochtend heb ik de mappen aangeschaft en staan ze bij ons in de praktijk en kijk ik er naar uit om kinderen met de methode "Spiekboek BEGRIP met pijplijnmodel" te helpen met hun Begrijpend lezen problemen.
Naderhand heb ik de training gevolgd om nog meer grip te krijgen op de communicatieproblemen bij mensen/kinderen, zowel in lezen als in gesproken woord.
Claudia Benmesahel-Kruidbos, mediator/RT

De lesstof zit meteen in mijn hoofd.

N.a.v. de vraag: waarom gebruik je het pijlenmodel BEGRIP voor het maken van je samenvattingen? Het kost mij wel tijd om een samenvatting te maken met het pijlenmodel BEGRIP, maar dan zit de lesstof wel meteen in mijn hoofd.

Maaike, 12 jaar, VWO2

Ik heb geleerd om op een nieuwe, betere manier te leren en samenvattingen te maken.

- Ik heb inhoudelijk geleerd om te plannen met schema's en goede samenvattingen te maken. Ook heb ik geleerd over reageren in sociale situaties. 

- Top: ik heb veel nieuwe info gekregen!

- Ik heb geleerd hoe de poster werkt en waarom die handig is.

- Ik heb geleerd om op een nieuwe, betere manier te leren en samenvattingen te maken.

- Ik weet nu hoe ik het belangrijkste uit mijn lange tekst kan halen.

- Ik heb geleerd hoe je van een tekst een samenvatting kan maken via het schema (pijlenmodel BEGRIP).

Reacties uit een groep van 15 hoogbegaafde leerlingen havo/vwo/gymnasium

(via Pharos een basisworkshop gegeven over de tafelkaart pijlenmodel BEGRIP)

Dank voor je passie, motivatie om tekstbegrip te verbeteren en doorzettingsvermogen om dit in het Nederlands onderwijsland in te brengen!

- Ik heb aandachtspunten geleerd voor het aanleren van begrijpend lezen. 

- Ik heb geleerd hoe je op een gestructureerde manier samenvattingen kan maken.

- Taal is een vak! Ik ga bewuster benoemen van meningen en emoties bij hun verhaal.

- Ik heb inhoudelijk het belang van werkelijk goed tekstbegrip geleerd en welke factoren daarbij knelpunten zijn.

- Ik zou graag zelf nog meer willen ervaren om een tekst te behandelen.

- Fijne leerzame lezing, bedankt!

- Je kunt door de stappen van het pijlenmodel te volgen beter leren.

- Het belang van ordenen van informatie uit de tekst neem ik mee.

- Terena, hartelijk dank voor je passie, motivatie om tekstbegrip te verbeteren en doorzettingsvermogen om dit in het Nederlands onderwijsland in te brengen!

Reacties van ouders van hoogbegaafde kinderen (Pharos - oudervereniging hoogbegaafde kinderen)

Het pijlenmodel BEGRIP helpt je effectiever communiceren en niet direct geëmotioneerd te raken.

Met het pijlenmodel BEGRIP zorg je ervoor dat een brei van informatie en prikkels overzichtelijk wordt.

En je legt verbanden die je eerst niet opvielen. Het pijlenmodel BEGRIP helpt je effectiever communiceren en niet direct geëmotioneerd te raken. Het helpt je om je gedachten onder controle te houden.

Nancy, ouder.

Het pijlenmodel is een duidelijk schema, waarin stap voor stap aandacht gegeven wordt aan het begrijpen van de tekst. De kinderen krijgen veel meer inzicht in het probleem of de gebeurtenis van de tekst. 

Terena is een betrokken ouder bij ons op school. Ze denkt veel met ons mee en komt vaak met goede feedback. In mijn klas (groep 5) liep ik erg tegen het feit aan dat kinderen tijdens de Cito-toetsen gebruik maken van hun eigen meningen en gedachten over dat bepaalde onderwerp. Hierdoor werd er halverwege het schooljaar ’18 onder gemiddeld gescoord. Er moest dus duidelijk iets veranderen in de aanpak en methodiek van Begrijpend Lezen. Terena heeft een aanpak om begrip aan te leren gemaakt. Zij heeft december 2017-januari 2018 een aantal leerlingen op verschillend uitstroomniveau uit groep 8 begeleid met dat pijlenmodel BEGRIP. De eerste resultaten in januari/februari waren veelbelovend waren voor de rest van de school. Rond april heeft Terena bij ons team een voorlichting gegeven over het pijlenmodel BEGRIP. Langzamerhand bracht ik dit onder de aandacht in de klas. Het pijlenmodel is een duidelijk schema, waarin stap voor stap aandacht gegeven wordt aan het begrijpen van de tekst. De kinderen krijgen veel meer inzicht in het probleem of de gebeurtenis van de tekst en wat hier de oorzaken en gevolgen van zijn. Verder zijn we dankzij Terena actief aan de slag gegaan met signaalwoorden en verwijswoorden. Met als resultaat dat mijn hele groep vooruit is gegaan met de Cito-toetsen. Deze werd eind van het schooljaar ’18 zelfs boven gemiddeld gescoord! Ook het huidige schooljaar merken we de positieve aspecten van het pijlenmodel BEGRIP. Ze herkennen signaalwoorden en verwijswoorden super snel en kunnen dit ook benoemen en uitleggen. Het pijlenmodel BEGRIP is bekend bij de kinderen. Dit zorgt voor een mooie overgang naar een volgende groep. Fantastisch!

Kim Heres, leerkracht groep 5, OBS de Horizon

De resultaten waren aanzienlijk beter. Kinderen zochten de antwoorden in de tekst en maakten hierdoor minder fouten.

Het probleem was dat kinderen niet goed lazen wat er in de tekst stond en ze dachten te veel aan hun eigen voorkennis. Als ze vragen moesten beantwoorden, deden ze dat vanuit eigen kennis en niet vanuit de tekst. Hierdoor waren antwoorden vaak fout.

De oplossing van Onderwijs2Go was het pijlenmodel. De kinderen gebruikten dit stappenplan hoe je een tekst moest aanpakken. Alles wat ze zelf vooraf al wisten, parkeerden ze  nu in hun hoofd. Ze lazen daardoor eerst goed wat er stond en zochten altijd het antwoord terug in de tekst.

De resultaten waren aanzienlijk beter. Kinderen zochten dus de antwoorden in de tekst en maakten hierdoor minder fouten.

Leerkracht groep 8

Het onderzoek van Terena geeft handen en voeten aan de inhoud waar begrijpend lezen om gaat en om hoort te gaan.

Het voelde voor mij goed om te horen dat je rondom begrijpend lezen onderzoek hebt gedaan. In basisscholen tref ik veel kinderen aan die op dit vlak slecht scoren. Alle scholen in mijn regio werken trouwens met Nieuwsbegrip. Ik vond deze methode altijd al ‘vaag’ en ‘alle kanten op stuiteren’ maar kon nooit duiden waar het probleem zat omdat ik niet in de opbouw ervan was gaan graven.
Jouw onderzoek geeft handen en voeten aan de inhoud waar begrijpend lezen om gaat en om hoort te gaan. Doordat je onderbouwt wat er aan bod hoort te komen en waar je beter niet op door kunt gaan, werd het voor mij helder waardoor de problemen rondom begrijpend lezen in de basisscholen wellicht ontstaan en in stand worden gehouden.
Je bracht alles bovendien zeer overtuigend, puur en weloverwogen.
Ik ga daarom enthousiast met je materiaal aan de slag.

Later heb ik de training gevolgd en dat heeft mij nog meer geholpen om de opbouw goed te begrijpen. Ik ben heel blij met het ZML-onderdeel. Het was goed om door de map heen geholpen te worden. De training was helder, met voorbeelden.
Maria van Eerd - Verdonschot, Mediator/RT

Het is geen kunstje van gissen en missen meer, maar wordt er gebouwd aan hun eigen constructieve ontwikkeling. En hun eigen waardering, hun eigen waarde en hun eigen beeld wordt hiermee versterkt uitgedragen.

Nieuw Spiekboek BEGRIP met pijlenmodel is verschenen.

Nieuw is de verbeterde instructie voor begrijpend lezen. 

- De leerlingen worden namelijk zelf vaardiger in het begrijpen van hun tekst.

- De leerlingen krijgen daardoor meer zelf het vertrouwen in eigen kunnen.

- De leerlingen ervaren daardoor meer plezier in het lezen van teksten en teksten die moeilijker worden.

- De leerlingen halen als gevolg daarvan automatisch betere punten en dat is leuk meegenomen! 

In die volgorde is het geen kunstje van gissen en missen meer, maar wordt er gebouwd aan hun eigen constructieve ontwikkeling. En hun eigen waardering, hun eigen waarde en hun eigen beeld wordt hiermee versterkt uitgedragen.

Ashirda Oosterlee, Mediator