contact@onderwijs2go.nl

Wat anderen zeggen over Onderwijs2Go

Doe mee met STERK BEGRIP

Inzicht

Terena is een betrokken ouder bij ons op school. Ze denkt veel met ons mee en komt vaak met goede feedback.

In mijn klas (groep 5) liep ik erg tegen het feit aan dat kinderen tijdens de Cito-toetsen gebruik maken van hun eigen meningen en gedachten over dat bepaalde onderwerp. Hierdoor werd er halverwege het schooljaar ’18 onder gemiddeld gescoord. Er moest dus duidelijk iets veranderen in de aanpak en methodiek van Begrijpend Lezen.

Terena heeft een aanpak om begrip aan te leren gemaakt. Zij heeft december 2017-januari 2018 een aantal leerlingen op verschillend uitstroomniveau uit groep 8 begeleid met dat pijlenmodel BEGRIP. De eerste resultaten in januari/februari waren veelbelovend waren voor de rest van de school.

Rond april heeft Terena bij ons team een voorlichting gegeven over het pijlenmodel BEGRIP. Langzamerhand bracht ik dit onder de aandacht in de klas.

Het pijlenmodel is een duidelijk schema, waarin stap voor stap aandacht gegeven wordt aan het begrijpen van de tekst. De kinderen krijgen veel meer inzicht in het probleem of de gebeurtenis van de tekst en wat hier de oorzaken en gevolgen van zijn.

Verder zijn we dankzij Terena actief aan de slag gegaan met signaalwoorden en verwijswoorden. Met als resultaat dat mijn hele groep vooruit is gegaan met de Cito-toetsen. Deze werd eind van het schooljaar ’18 zelfs boven gemiddeld gescoord!

Ook het huidige schooljaar merken we de positieve aspecten van het pijlenmodel BEGRIP. Ze herkennen signaalwoorden en verwijswoorden super snel en kunnen dit ook benoemen en uitleggen.

Het pijlenmodel BEGRIP is bekend bij de kinderen. Dit zorgt voor een mooie overgang naar een volgende groep. Fantastisch!

Kim Heres, leerkracht groep 5, OBS de Horizon

We gaan voor de eenduidige aanpak

Wij liepen tegen te volgende problemen aan: 

 • Structuur in de werkwijze ontbreekt.
 • Leerlingen lezen niet goed terug in de tekst en gaan hun eigen kennis toepassen.
 • Het kind weet na 1 bladzijde niet meer wat hij/zij bovenaan de bladzijde heeft gelezen.
 • In groep 4 gaan de kinderen voor het eerst schriftelijke vragen maken over teksten, ik wil graag een goede start maken.
 • Leerlingen vinden het moeilijk en daardoor niet leuk.
 • Na 20 jaar lesgeven in de bovenbouw voelde ik nog steeds een handelingsverlegenheid op het gebied van leerlingen abstract en kritisch en dergelijke naar een tekst laten kijken. Motivatie is zo laag bij ze.
 • Eigenwijsheid (wel weten, maar niet doen)
 • Geen juiste aanpak/manier die bij alle kinderen werkt.

Tops over de teamworkshop van Terena:

 • Duidelijk, ook doen.
 • Leuke intro, zo is het model direct duidelijk.
 • Je wordt enthousiast gemaakt. Mooi model.
 • Duidelijk en gestructureerd.
 • Rustige stem.
 • Schema, voorbeelden, samendoen. Enthousiasme waarmee het verteld wordt.
 • Prettige manier van aanspreken, stapsgewijs aanbieden, waanzinnig uitgebreide website. Gaaf dat je dit hebt ontwikkeld. 
 • Je overtuiging dat dit model werkt!

Marjan (leerkracht groep 1/2), Liesbeth (leerkracht groep 1/2, voorheen leerkracht groep 4/5/6), Diana (groep 3), Jolanda (groep 4), Ilse (leerkracht groep 6-8), Yvonne (leerkracht groep 7/8), Martine (leerkracht 7-8 en MAT-lid), Jacqueline (IB), Timotheusschool. 

Aanvulling op bijles

Ik wilde betere ondersteuning geven aan leerlingen in de bijlessen / leren van hun huiswerk. Dit is een ondersteuning / aanvulling op de door mij gekozen manier van aanpak. 

Marianne, directeur Huiswerk InstituutTiel

Meekijken om het hiaat te achterhalen

Wat fijn dat Terena met onze zoon (10 jaar, groep 7) mee heeft mogen kijken. 
 
Begrijpend lezen liep erg uit de pas met de andere schoolvakken van onze zoon. De leerkrachten hadden al goed mee gekeken maar konden het hiaat niet voldoende achterhalen.
 
Terena had snel haar analyse gereed en na 3 sessies hadden zowel de leerkrachten als wij als ouders als onze zoon inzicht in waar de ondersteuning nodig is. 
Met elkaar kunnen we goed verder met de adviezen. 
 
Terena heeft duidelijk oog voor het kind en speelt in op de wens zonder het doel uit het oog te verliezen. Onze zoon was niet erg gemotiveerd, wat niet aan Terena lag, maar ze vond steeds een ingang om verder te komen. 
 
Dank je wel!

Van bewustwording naar bekwamen

We zijn ons nu heel bewust hoe we onze leerlingen een tekst beter kunnen laten begrijpen. Het pijlenmodel geeft handvatten bij het begrijpen van een tekst.

De collega’s bekwamen zich door de online training te volgen. Deze training is altijd up to date met nieuwe ontwikkelingen.
Naast het volgen van de training, samen lessen voorbereiden en bij elkaar kijken kunnen we altijd vragen stellen aan Terena. We krijgen altijd direct een antwoord terug.

Terena is zeer betrokken bij onze ontwikkelingen op het gebied van Sterk Begrip en denkt met ons mee.

Jacqueline, intern begeleidster van De Nieuwe Wiel en Timotheus 

Doe mee met STERK BEGRIP

Wij gaan voor verbetering

Onze problemen met begrijpend lezen:

 • Leerlingen gebruiken hun eigen kennis en ervaringen bij het komen tot antwoorden. Leerlingen zoeken niet terug.
 • Matige cito-resultaten. Het is voor leerkrachten lastig om goede resultaten te behalen.
 • De vraagstelling bij cito is anders dan bij Nieuwsbegrip.
 • Motivatie bij leerlingen, ze vinden het niet leuk.
 • Het echte leren leren missen de leerlingen.

Dit vonden wij top aan de teamworkshop die Terena van Onderwijs2Go gaf:

 • Goede start, je weet snel waar het over gaat. 
 • De opening (Bert en Ernie) was erg leuk.
 • Chronologische opbouw, enorm veel kennis en motivatie.
 • Enthousiasme en het vertrouwen dat dit werkt.
 • Rust.
 • Zelf ervaren.
 • Veel praktische voorbeelden.
 • Het is goed doordacht en helder.
 • Expertise en overdracht goed.
 • Duidelijke uitleg van het model. Goed om problemen van leerlingen te herkennen.

Gaby (leerkracht groep 3), Tonja (leerkracht groep 4), Charlotte (leerkracht groep 5), Miranda (leerkracht groep 5), Tessa (leerkracht groep 7), Jennifer (leerkracht groep 8), Jacqueline (IB) en Hanneke (directrice), De Nieuwe Wiel.

De topklas leert begrijpend lezen voor leren leren

Ik wil mijn leerlingen laten groeien in het begrijpen van teksten. Ik wil handvatten om de leerlingen te helpen.

Ik wil het pijlenmodel leren toepassen tijdens de begrijpend leeslessen.

Ik volg de teamworkshop, om de leerlingen van mijn groep (voltijds hoogbegaafden onderwijs) op een duidelijke/overzichtelijke manier met begrijpend lezen om te laten gaan en resultaten te verhogen.

Dit nemen we mee uit de workshop:

 • De tekst in stukken knippen en plakken (ordenen) in het pijlenmodel.
 • De materialen.
 • Het leerproces.
 • Inzichtelijk.
 • Kritischer kijken naar een tekst en signaalwoorden.
 • Bewuster lezen.
 • De leerlingen leren om de puzzel van de tekst op te lossen.
 • Verschillende vragen laten stellen bij de tekst.
 • Heldere structuur ter ondersteuning van tekstbegrip.
 • Inspiratie en enthousiasme.
 • Houvast, visuele ondersteuning.

Anouck (leerkracht groep 4), Net (leerkracht groep 5) Florine (leerkracht groep 6), Esther (leerkracht groep 7 en IB), Jantine (directrice) en Jantina (directrice), Tweesprong – topklassen (voltijds hoogbegaafden onderwijs)

Begrijpend lezen is de basis van alles

Ik wil zelf als leerkracht vaardiger worden. Begrijpend lezen is de basis van alles.

Vanuit de kennismakingsworkshop bij het samenwerkingsverband neem ik mee:

 • Het model (pijlenmodel BEGRIP) wil ik gaan toepassen in de klas.
 • De nadruk leggen op signaalwoorden.
 • Vanaf groep 1 het belang aanduiden.

Amal, leerkracht groep 6

Onderzoek

Het voelde voor mij goed om te horen dat je rondom begrijpend lezen onderzoek hebt gedaan. In basisscholen tref ik veel kinderen aan die op dit vlak slecht scoren. Alle scholen in mijn regio werken trouwens met Nieuwsbegrip. Ik vond deze methode altijd al ‘vaag’ en ‘alle kanten op stuiteren’ maar kon nooit duiden waar het probleem zat omdat ik niet in de opbouw ervan was gaan graven.

Jouw onderzoek geeft handen en voeten aan de inhoud waar begrijpend lezen om gaat en om hoort te gaan. Doordat je onderbouwt wat er aan bod hoort te komen en waar je beter niet op door kunt gaan, werd het voor mij helder waardoor de problemen rondom begrijpend lezen in de basisscholen wellicht ontstaan en in stand worden gehouden.
Je bracht alles bovendien zeer overtuigend, puur en weloverwogen.
Ik ga daarom enthousiast met je materiaal aan de slag.

Later heb ik de training gevolgd en dat heeft mij nog meer geholpen om de opbouw goed te begrijpen. Ik ben heel blij met het ZML-onderdeel. Het was goed om door de map heen geholpen te worden. De training was helder, met voorbeelden. (De training is nu omgezet naar de online training)

Maria van Eerd – Verdonschot, Mediërend leren/RT

Doe mee met STERK BEGRIP

Teamwork

We kwamen als school in aanraking met Terena toen in een gesprekje over onderwijs naar voren kwam dat we constateren dat veel leerlingen moeite hebben met het echt goed begrijpen van leesteksten.

Toen Terena vertelde over haar nieuwe methodiek werden we nieuwsgierig en zijn we de samenwerking aangegaan.

Een aantal leerlingen uit groep 8 hebben gedurende 5 sessies in groepjes van 2 begeleiding gehad van Terena bij het begrijpend lezen en het maken van bijbehorende toetsvragen. De tegenzin in begrijpend lezen sloeg al snel om in nieuwsgierigheid bij de kinderen om op een andere manier te kijken naar een tekst.

Het allerbelangrijkste besef was eigenlijk dat je je moet verplaatsen in de schrijver en degene die de toetsvragen stelt: wat wil de schrijver zeggen (dus niet wat wil ik zelf zeggen) en wat wil de toetsvrager weten.

Het gebruik van het pijlenschema helpt de leerlingen goed te begrijpen wat er gevraagd wordt.
Zaken die daarbij van belang zijn zijn: je leeshouding bepalen, nauwkeurig lezen, de waarde van signaalwoorden en verwijswoorden, feiten en verbanden leggen en de hoofdgedachte zoeken en daarna pas conclusies trekken en kritisch en creatief denken.

Na iedere sessie werd een duidelijke analyse gemaakt per kind, en deze ook met het kind besproken om inzicht te verwerven in wat de leerling al goed kan en waar hij/zij nog aan moet werken.

Na 5 sessies begonnen de leerlingen vol goede moed aan de CITO midden-groep 8 toetsen van begrijpend lezen, en de verwachting dat ze beter zouden gaan scoren is uitgekomen. In een nagesprek met de leerlingen gaven ze aan veel baat te hebben gehad aan het pijlenmodel.

In een teamworkshop heeft Terena ook het hele team meegenomen in de methodiek van het Spiekboek BEGRIP met het pijlenmodel.

Het team raakte erg enthousiast en na enige verdieping in de methodiek is er voor gekozen de methodiek ook in de lessen Begrijpend lezen in te zetten.

Tevens leent de methode zich voor de onderbouw door het gebruik van de duidelijke picto’s die al vanaf groep 1 leerlingen kunnen helpen bij het luisteren naar een verhaal of het kijken van een film. Het beantwoorden van vragen n.a.v. verhaal of film is dan ineens niet zo moeilijk meer.

Kortom, we zijn weer een goede weg ingeslagen naar nog beter Begrijpend leesonderwijs.

Met dank aan Terena die ons dat inzicht heeft verschaft.

Intern Begeleidster Basisonderwijs

Cognitieve functies

Tijdens onze mediatienetwerk dag heeft Terena Spijker-Kroon een informatieve workshop gegeven over Begrijpend Lezen.

Op een duidelijke wijze heeft zij aangegeven waar kinderen tegenaan lopen tijdens Begrijpend Lezen en waarom zoveel kinderen hier moeite mee hebben.

Zij heeft een instrument ontwikkeld dat kinderen helpt om de vertaalslag te maken van de huidige door scholen gebruikte methoden naar een duidelijk instructie model.

Het feit dat de Cognitieve functies hierin zijn meegenomen maakt dit voor ons als mediërend leren begeleider een zeer werkbaar instrument.

Nog dezelfde ochtend heb ik de mappen aangeschaft en staan ze bij ons in de praktijk en kijk ik er naar uit om kinderen met de methode “Spiekboek BEGRIP met pijlenmodel” te helpen met hun Begrijpend Lezen problemen.

Naderhand heb ik de training gevolgd om nog meer grip te krijgen op de communicatieproblemen bij mensen/kinderen, zowel in lezen als in gesproken woord.

Claudia Benmesahel-Kruidbos, mediërend leren/RT

Onderwijs op afstand

Ik heb je filmpjes gezien. Dankjewel, ook voor mij (nu als gedelegeerd leerkracht thuis) zeker nuttig. Het helpt me je eerdere adviezen nog wat beter te gebruiken.

Rogier, vader van dochter in groep 7

Doe mee met STERK BEGRIP

Breed inzetten

– Ik heb inhoudelijk geleerd om te plannen met schema’s en goede samenvattingen te maken. Ook heb ik geleerd over reageren in sociale situaties. 

– Top: ik heb veel nieuwe info gekregen!

– Ik heb geleerd hoe de poster werkt en waarom die handig is.

– Ik heb geleerd om op een nieuwe, betere manier te leren en samenvattingen te maken.

– Ik weet nu hoe ik het belangrijkste uit mijn lange tekst kan halen.

– Ik heb geleerd hoe je van een tekst een samenvatting kan maken via het schema (pijlenmodel BEGRIP).

Reacties uit een groep van 15 hoogbegaafde leerlingen havo/vwo/gymnasium

(via Pharos een basisworkshop gegeven over de tafelkaart pijlenmodel BEGRIP)

Van probleem naar oplossing

Het probleem was dat kinderen niet goed lazen wat er in de tekst stond en ze dachten te veel aan hun eigen voorkennis. Als ze vragen moesten beantwoorden, deden ze dat vanuit eigen kennis en niet vanuit de tekst. Hierdoor waren antwoorden vaak fout.

De oplossing van Onderwijs2Go was het pijlenmodel. De kinderen gebruikten dit stappenplan hoe je een tekst moest aanpakken. Alles wat ze zelf vooraf al wisten, parkeerden ze nu in hun hoofd. Ze lazen daardoor eerst goed wat er stond en zochten altijd het antwoord terug in de tekst.

De resultaten waren aanzienlijk beter. Kinderen zochten dus de antwoorden in de tekst en maakten hierdoor minder fouten.

Leerkracht groep 8

Overzicht in communicatie

Met het pijlenmodel BEGRIP zorg je ervoor dat een brei van informatie en prikkels overzichtelijk wordt.

En je legt verbanden die je eerst niet opvielen. Het pijlenmodel BEGRIP helpt je effectiever communiceren en niet direct geëmotioneerd te raken. Het helpt je om je gedachten onder controle te houden.

Nancy, ouder.

Samenvattingen maken

N.a.v. de vraag: waarom gebruik je het pijlenmodel BEGRIP voor het maken van je samenvattingen?

Het kost mij wel tijd om een samenvatting te maken met het pijlenmodel BEGRIP, maar dan zit de lesstof wel meteen in mijn hoofd.

Maaike, 12 jaar, VWO2

Doe mee met STERK BEGRIP

Ouderbetrokkenheid

– Ik heb aandachtspunten geleerd voor het aanleren van begrijpend lezen. 

– Ik heb geleerd hoe je op een gestructureerde manier samenvattingen kan maken.

– Taal is een vak! Ik ga bewuster benoemen van meningen en emoties bij hun verhaal.

– Ik heb inhoudelijk het belang van werkelijk goed tekstbegrip geleerd en welke factoren daarbij knelpunten zijn.

– Ik zou graag zelf nog meer willen ervaren om een tekst te behandelen.

– Fijne leerzame lezing, bedankt!

– Je kunt door de stappen van het pijlenmodel te volgen beter leren.

– Het belang van ordenen van informatie uit de tekst neem ik mee.

– Terena, hartelijk dank voor je passie, motivatie om tekstbegrip te verbeteren en doorzettingsvermogen om dit in het Nederlands onderwijsland in te brengen!

Reacties van ouders van hoogbegaafde kinderen (Pharos – oudervereniging hoogbegaafde kinderen)

Helderheid

Ik heb mij ingeschreven voor de kennismakingsworkshop op de studiedag van ons samenwerkingsverband om te kijken hoe we op school meer met begrijpend lezen kunnen doen (verdiepend). Voor het SBO vaak moeilijk.

Het pijlenmodel BEGRIP is een mooie visuele aanpak, geeft helderheid!

Mirella, leesspecialiste SBO

Nieuwe kijk op begrijpend lezen

We hebben veel problemen bij begrijpend lezen. Ik neem mee uit de kennismakingsworkshop van de studiedag van ons samenwerkingsverband:

 • tekst anders bekijken en in stukken knippen
 • denken in probleem, oorzaak, gevolg, oplossing
 • intoneren!
 • en niet voorspellen!

Wietske, leerkracht groep 5/6

Zelfvertrouwen

Nieuw Spiekboek BEGRIP met pijlenmodel is verschenen.

Nieuw is de verbeterde instructie voor begrijpend lezen. 

– De leerlingen worden namelijk zelf vaardiger in het begrijpen van hun tekst.

– De leerlingen krijgen daardoor meer zelf het vertrouwen in eigen kunnen.

– De leerlingen ervaren daardoor meer plezier in het lezen van teksten en teksten die moeilijker worden.

– De leerlingen halen als gevolg daarvan automatisch betere punten en dat is leuk meegenomen! 

In die volgorde is het geen kunstje van gissen en missen meer, maar wordt er gebouwd aan hun eigen constructieve ontwikkeling. En hun eigen waardering, hun eigen waarde en hun eigen beeld wordt hiermee versterkt uitgedragen.

Ashirda Oosterlee, Mediërend Leren via Stibco

Doe mee met STERK BEGRIP

error: kopiëren is niet toegestaan