Passie voor het onderwijsvak.

Ik ben Terena Spijker-Kroon. Van beroep ben ik leerkracht, waarbij ik veel ervaringen heb opgedaan in het regulier onderwijs (inclusief NT2), ZML-begeleiding (groep en individueel) en hoogbegaafde leerlingen begeleiden. In de loop van de jaren heb ik meerdere trainingen over mijn begeleiding in de spraak-taal-lees- en schrijfontwikkeling gegeven. Ook ben ik bij een onderwijsvernieuwer 2 jaar betrokken geweest bij leren leren en begrijpend lezen in het basisonderwijs.

Een paar jaar geleden heb ik de wetmatigheid van begrip ontdekt, zo wordt het makkelijker om teksten en elkaar te begrijpen. Dat er een serie vaste principes zijn, past bij het feit dat in de schepping vele wetmatigheden zijn. Maar dat dit dus ook voor de begripsontwikkeling zo is, was voor mij volstrekt nieuw. Ik heb heel veel uitgeprobeerd of het echt allemaal klopte wat ik ontdekt had. Daarna heb ik het voorgelegd aan andere professionals en zij bevestigden de logica. Daarom ben ik met passie gestart met Onderwijs2Go en ben ik verder gaan ontwikkelen vanuit practised based effidence. 

Niets liever hoor ik: "Oh, nu snap ik het!" Want begrijpen is de basis van alle kennis en vaardigheden/competenties op school en in de maatschappij. Structuur en overzicht minder misverstanden en meer rust en zelfvertrouwen! Begrijpend lezen is een kunst die je kunt aanleren.

Hard werken voor begrijpend lezen, maar toch te weinig basiskennis

Voor begrijpend lezen ben ik dus op zoek gegaan waarom de huidige didactiek niet de leeropbrengsten geeft waar leerkrachten zo hard voor werken. Deze analyses bevestigden dat leerlingen te weinig kennis en vaardigheden hebben meegekregen om goed te begrijpen waar de tekst over gaat. Leerlingen lazen te gehaast en hadden meteen hun mening klaar. Een gemiste kans om de schrijver te begrijpen en te groeien in wijsheid. Daarnaast bleken bij allerlei onderwijsprofessionals te weinig kennis en vaardigheden aanwezig om de begripsontwikkeling te stimuleren. Veel leerlingen krijgen bijles. Begrijpend lezen is dus echt een 'must' om in te investeren.

Mijn oplossing

Allereerst heb ik een gestuctureerd en visueel hulpmiddel ontwikkelt, het pijlenmodel BEGRIP, om daarmee de wetmatigheid en structuur te laten zien. Bij elk onderzocht probleem van begrijpend lezen heb ik vervolgens een gedetailleerde oplossing geschreven. Met vaste begripsvragen en signaalwoorden krijgen leerlingen inzicht in de tekst. En deze vaardigheden kunnen ze vakgeïntegreerd toepassen. Over dit Spiekboek BEGRIP met pijlenmodel geef ik nu met passie training

De eerste basisschool met verbluffend resultaat

Geweldig om op de pilotschool over de eerste goede midden-groep 8 CITO-resultaten te horen. Vervolgens te horen over de IEP-eindtoets die ver boven het landelijk gemiddelde ligt qua scores, omdat de leerkracht van groep 8 de principes uit het Spiekboek BEGRIP toepast. Ook de rest van de school haalt in juni hogere CITO resultaten, omdat het team enthousiast aan de slag is gegaan na mijn training en wat aanwijzingen tussendoor. Het is boeiend om het groeiproces te begeleiden.

Leerkrachten geven nu uitstekende instructie

Leerkrachten weten nu hoe ze instructie begrijpend lezen moeten geven. Voorspellen en eigen mening geven mogen leerlingen niet meer doen. Ze leren nu goed te zoeken naar wat de schrijver bedoelt. De leerlingen gaan echt op zoek naar het probleem wat aangekaart wordt, wat oorzaken en gevolgen zijn, maar ook oplossingen en allerlei meningen. Daardoor zijn leerlingen vaardiger in hoe ze een tekst begrijpen. Ze zien hoe zelfs de meest zwakke (begrijpend) lezer het pijlenmodel BEGRIP snapt en signaalwoorden begrijpt.

Betere samenvattingen maken op het voortgezet onderwijs

Het is speciaal om onze oudste dochter op het voortgezet onderwijs mijn instructie te geven. Zij schrijft nu op vernieuwende manier haar samenvattingen. Ze leert hoe je de samenvatting kunt leren aan de hand van het pijlenmodel BEGRIP. Wat een overwinning voor haar goede cijfers te zien halen in vergelijking met haar klasgenoten. Ze merkt dat ze grip krijgt op de lesstof, omdat ze de principes toepast uit het Spiekboek BEGRIP. We koppelen het pijlenmodel BEGRIP nu aan het toetsprincipe RTTI van het voortgezet onderwijs. Zo begrijpt ze de vragen uit de toets beter.

Goede ervaring opgedaan

Met het Spiekboek BEGRIP, pijlenmodel BEGRIP en de training heb ik als ervaringsdeskundige en expert goede ervaringen opgedaan:

  • individuele begeleiding ZML-kinderen (Downsyndroom / autisme)- eenvoudige versie pijlenmodel BEGRIP
  • Leerlingen groep 8 (VMBO/HAVO/VWO uitstroom, waarbij er leerlingen met dyslexie waren) - leerlingendeel Spiekboek BEGRIP
  • 2 x teamtraining basisonderwijs - leerlingendeel en handleiding Spiekboek BEGRIP (dus indirect alle leerlingen van groep 1-8)
  • Leerling 1 VWO/2 VWO - tafelkaart pijlenmodel BEGRIP
  • Voorlichtingsworkshop netwerk Stibco, waarvan veel deelnemers met RT-expertise
  • Individuele training aan volwassenen zonder onderwijsachtergrond, zelfs met adhd
  • Individuele training aan schoolpsycholoog en aan RT-ers - leerlingendeel en handleiding Spiekboek BEGRIP
  • Basisuitleg/workshop ouders (Pharos - oudervereniging hoogbegaafde kinderen) - tafelkaart pijlenmodel BEGRIP
  • Basisworkshops hoogbegaafde tieners (HAVO/VWO/Gymnasium) - tafelkaart pijlenmodel BEGRIP - samenvattingen maken, leren plannen, sociale situaties

Het meest bijzondere vind ik dat of je nu een grote cognitieve capaciteit of een kleinere cognitieve capaciteit hebt, met of zonder een special need, oud of jong bent....het pijlenmodel BEGRIP is een universeel gestructureerd model om begrip te ontwikkelen.

Het nieuwe curriculum - Nederlandse Taal

Geregeld krijg ik de opmerking te horen dat ik het voor elkaar krijg dat leerlingen beter begrijpen waar het over gaat. Ik geloof dat veel meer onderwijsprofessionals dezelfde resultaten kunnen boeken met leerlingen.

Daarom geef ik feedback op curriculum.nu, omdat ik het belangrijk vind dat tekstbegrip straks goed in de referentiekaders terug te vinden is.

De meerwaarde van het pijlenmodel BEGRIP is nu al dat het verschillende kernwaarden van taal en de tussenliggende grote opdrachten praktisch uitwerkt.

Positieve reacties

Ik geniet erg van de positieve reacties en aanmoediging van:

- de Onderwijs Inspectie, omdat er wordt aangegeven dat dit (wat ik heb gedaan) is waar begrijpend lezen over gaat, over het doorgronden van de tekst.

- het Expertise Centrum Nederlands, omdat zo'n visueel en gestructureerd middel voor begrijpend lezen er nog niet is en stap voor stap uitgelegd wordt hoe je begrip ontwikkelt. 

- veel onderwijsprofessionals, leerlingen en ouders 

Jij ook?

Wil jij grip krijgen op begrip? Neem contact op om kennis te maken.